månadsarkiv: april 2016

Välkommen till föreningsstämman 10 Maj – kl. 19.00 

Plats: Sturebyskolan
Från kl. 18:30 serveras det fika och vi minglar och pratar ihop oss.
För dig som är medlem ska du nu ha fått kallelsen med föredragningslista på vad som ska tas upp på stämman. Denna gång har inga motioner kommit in och styrelsen har inte heller några frågor som vi anser behöver stämmobeslut. Som punkt har vi dock beslutet, som vi tog redan vid förra årsstämman, att besluta om nya stadgar. Förslaget finns utdelat ihop med kallelsen. Ändring av stadgar kräver beslut och godkännande vid två stämmor i följd. Efter formella stämman kommer vi i styrelsen att ge lite information och svara på frågor som ni har kring de olika projekten som vi arbetar med. Observera att du som bor men inte själv äger eller är skriven som ägare på bostadsrätten måste ha fullmakt från ägare för att kunna representera ägaren på stämman. På kallelsen är dessa regler utförligare beskrivna och där finns också en färdig blankett som du kan ha med dig då du kommer till stämman och blir avprickad i röstlängden.

Styrelsen behöver fler nya krafter. Är du intresserad?

Nu är det dags att anmäla ditt intresse för att delta i Skogskarlens styrelsearbete.
Kontakta valberedningen, dvs. Ove Svensson, Bäckaskiftsvägen 13, tel. 070-760 15 08 eller Lisen Brorsson, Bäckaskiftsvägen 13, tel. 073-993 58 34.
Vi vill ha din intresseanmälan så snart som möjligt inför årsmötet den 10/5.
Har du frågor, kontakta oss!
Vi kommer även att finnas tillgängliga under städdagen söndagen 24/4.

Hälsningar

Valberedningen