Trädgård och utemiljö

Vår bostadsrättsförening ligger inbäddad i en skön grönska som vi vill värna och vara rädda om. På olika ställen på gården och föreningens mark finns möblemang att nyttja för gemenskap och fest. Vid flera av möblemangen finns det grillar att nyttja. När detta sker måste man städa upp efter sig. Tändvätskor, tändare och tändstickor får absolut inte lämnas kvar. Det finns många nyfikna barn i föreningen.

Föreningen har avtal med Bergfast AB för gräsklippning, sandsopning och vintertid snöröjning. Övrig skötsel såsom krattning av gräsytor, vård av rabatter och andra vegetationsytor sker på ideell basis av föreningens boende dels på städdagar vår och höst och dels genom engagemang från enskilda boende.

Har du synpunkter på skötseln av trädgård eller utemiljön kan du vända dig till Doris i styrelsen.