Elavtal uppsagda

Då vi fr o m juli månad går över till gemensam el så blir våra privata el-abonnemang med automatik uppsagda. Elen kommer framöver att debiteras via Simplekofakturan. Det kan tänkas att vi blir kontaktade av Ellevio och Fortum, men hänvisa i så fall bara till att föreningen går över till IMD – gemensam el. Som boende ska vi inte göra något nytt avtal och behöver inte ta några kontakter med Ellevio. Mer info finns i senaste infobladen. Om dessa infoblad inte finns sparade så finns de tillgängliga via dokumentarkivet under mina sidor i Simpleko. (Påloggningsinfo finns på Simplekofakturan).

Åtgärder mot vatteninträngning

De stora regn som fallit i höstas och även nu under våren har gett vatteninträngningar. Därför kommer vi att behöva gräva upp på baksidan av port 7 för att hitta felkällan till att så mycket vatten har trängt in i källarens  förrådslokalen. Arbetet påbörjas i början av nästa vecka (28/29 juni). Vidare åtgärder anpassas därefter utifrån de behov man ser då man gräver.

Vi kommer också att frilägga och förbättra den ventilation som behövs i förrådslokalen under port 7. Vidare så kommer man att fylla i med sand/massor de stora hål som finns till höger om entrén till port 7 som troligen orsakat fukten i trappen mot förrådslokalen.

För källaringången till port 31 kommer man att bygga en mindre vall för att förhindra att vattnet söker sig till källarentrén.

För att förhindra vatteninträngning kan vi alla hjälpas åt att hålla avloppssilarna i trappnedgångarna rena från löv och täckande material.

Protokoll från årsstämma

Protokoll från vår årsstämma den 4 maj finns i dokumentarkivet i Simpleko. Där finns också det presentationsmaterial som redovisades under stämman.  Information om hur man kommer in i Simplekos arkiv finns på avgiftsaviseringarna som ni fått. I Simplekos arkiv finns årsstämmo-materialet under fliken medlemsinformation.

Valberedningens förslag till styrelse

Den 4 maj har vi vår årsstämma.

Valberedningen har följande förslag till styrelse:

  • Ingmar Åkesson ledamot omval
  • Birgitta Skagerfält ledamot omval 2 år
  • Jennifer Solberg ledamot omval
  • Anna Sofi Dahlberg ledamot omval
  • Gisela Montero suppleant omval
  • Anton Liovin suppleant nyval

Doris Dufborg är ledamot i styrelsen och valdes på 2 år på stämman ifjol

Städdag och Stämma

Tack för fina insatser på städdagen den 25 april. Tack vare era insatser har vi nu fint både utvändigt och invändigt i våra gemensamma utrymmen. Framförallt upplever vi i styrelsen att vi har så trevligt tillsammans när vi hjälps åt. För dig som missade vårens städdag så finns det möjlighet plocka skräp, sopa och hålla rent även spontant under våren och sommaren då behov uppstår. Redskap finns i cykelgaraget. I höst har vi en ny städdag.

Den 4 maj har vi vår årsstämma. Den blir huvudsakligen digital och önskar du delta i denna måste anmälan göras till Jennifer@skogskarlen.se Välkomna!

Strömlöst port 7-15 på torsdag 25 feb

Arbetet med att se över elen fortsätter och ett viktigt steg är att byta själva centralerna (serviserna)  i källaren. När detta görs kopplas all el bort under tiden detta sker.

På torsdag 25 feb är det aktuellt för alla som bor i port 7-15. Då  kommer ni inte att ha någon el i nätet från kl 9:00 och fram till sen eftermiddag. Senast kl 16:00 ska elen åter vara påkopplad.

Föreningslokalen finns för dem som önskar att arbeta eller värma mat. Önskar ni tillträde till denna skicka info till Birgitta så kodar hon er tagg så att ni kommer in.  birgitta@skogskarlen.se

El-entreprenaden

Arbetet med byte av elstigarledningar flyter på. Omprioriteringar har gjorts med anledning av Corona viruset. Entreprenörerna prioriterar nu att förbereda allt arbete i källarplanen och elcentralerna före arbetet i lägenheterna. I samband med byte av serviserna i källaren är det nödvändigt med en dags strömavbrott. Information kommer i god tid när detta sker i respektive port. Servisen i port 27-29 är redan framgångsrikt utbytt.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Styrelsen vill önska alla boende i föreningen en riktigt God Helg. Om som en extra julklapp har vi nu glädjen att informera om att vi har förhandlat fram möjligheten att utan extra kostnad för dig som boende få tilläggstjänsten Ownit Play TV. Läs mer här: https://www.ownit.se/tv/play.  Ownit Play gör att du kan se tv och film vart du vill, i sommarstugan, på språng eller på solsemestern via en app i din smartphone, surfplatta, via datorn eller en AppleTV/Chromecast enhet.

Tjänsten ska vara möjlig att aktivera under eftermiddag/kväll idag. Se instruktion