Städdag 3 oktober

Höstens städdag blir den 3 oktober. Vi samlas på gården kl 10.00 för allmän info från styrelsen och för genomgång av dagens arbeten. För ytterligare info se anslag som kommer att sättas upp i portarna. Alla boende hälsas härmed välkomna att delta och ha trevligt ihop!

El-projektet

I fredags var det slutbesiktning av de elarbeten som gjorts i vår fastighet. Överlag fick entreprenörerna beröm för de installationsarbeten som gjorts. Några påpekanden fanns också som kommer att åtgärdas under månaden. Kvar finns också arbetet med de tilläggs-beställningar som ni som boende har beställt. Det är en unik chans vi har att få elservice till ett bra pris av entreprenörer som väl känner till vår förening. Genom arbetet som Bauer elektriska har gjort är det nu möjligt att få trefas indragit till spisen. Även om det kanske inte är aktuellt att installera spis nu så kan man passa få att få trefas indragen till spisen. (Detta kommer att göras på alla hyresrätter). Önskas ytterligare beställningar av arbeten – kontakta Per när ni ser honom på gården (073-3960566)

Arbetet pågår också att få igång IMD – gemensam el. Beslut har tagits att debitering till boende debiteras fr o m 15 aug. Detta betyder att förbrukning 15 aug – 15 sep kommer att debiteras på novemberfakturan, (fakturan skickas ut 8-10 okt). Denna debiteringsprincip (med 1,5 månaders eftersläpning) kommer att gälla framöver.   

Elavtal uppsagda

Då vi fr o m juli månad går över till gemensam el så blir våra privata el-abonnemang med automatik uppsagda. Elen kommer framöver att debiteras via Simplekofakturan. Det kan tänkas att vi blir kontaktade av Ellevio och Fortum, men hänvisa i så fall bara till att föreningen går över till IMD – gemensam el. Som boende ska vi inte göra något nytt avtal och behöver inte ta några kontakter med Ellevio. Mer info finns i senaste infobladen. Om dessa infoblad inte finns sparade så finns de tillgängliga via dokumentarkivet under mina sidor i Simpleko. (Påloggningsinfo finns på Simplekofakturan).

Åtgärder mot vatteninträngning

De stora regn som fallit i höstas och även nu under våren har gett vatteninträngningar. Därför kommer vi att behöva gräva upp på baksidan av port 7 för att hitta felkällan till att så mycket vatten har trängt in i källarens  förrådslokalen. Arbetet påbörjas i början av nästa vecka (28/29 juni). Vidare åtgärder anpassas därefter utifrån de behov man ser då man gräver.

Vi kommer också att frilägga och förbättra den ventilation som behövs i förrådslokalen under port 7. Vidare så kommer man att fylla i med sand/massor de stora hål som finns till höger om entrén till port 7 som troligen orsakat fukten i trappen mot förrådslokalen.

För källaringången till port 31 kommer man att bygga en mindre vall för att förhindra att vattnet söker sig till källarentrén.

För att förhindra vatteninträngning kan vi alla hjälpas åt att hålla avloppssilarna i trappnedgångarna rena från löv och täckande material.

Protokoll från årsstämma

Protokoll från vår årsstämma den 4 maj finns i dokumentarkivet i Simpleko. Där finns också det presentationsmaterial som redovisades under stämman.  Information om hur man kommer in i Simplekos arkiv finns på avgiftsaviseringarna som ni fått. I Simplekos arkiv finns årsstämmo-materialet under fliken medlemsinformation.

Valberedningens förslag till styrelse

Den 4 maj har vi vår årsstämma.

Valberedningen har följande förslag till styrelse:

  • Ingmar Åkesson ledamot omval
  • Birgitta Skagerfält ledamot omval 2 år
  • Jennifer Solberg ledamot omval
  • Anna Sofi Dahlberg ledamot omval
  • Gisela Montero suppleant omval
  • Anton Liovin suppleant nyval

Doris Dufborg är ledamot i styrelsen och valdes på 2 år på stämman ifjol

Städdag och Stämma

Tack för fina insatser på städdagen den 25 april. Tack vare era insatser har vi nu fint både utvändigt och invändigt i våra gemensamma utrymmen. Framförallt upplever vi i styrelsen att vi har så trevligt tillsammans när vi hjälps åt. För dig som missade vårens städdag så finns det möjlighet plocka skräp, sopa och hålla rent även spontant under våren och sommaren då behov uppstår. Redskap finns i cykelgaraget. I höst har vi en ny städdag.

Den 4 maj har vi vår årsstämma. Den blir huvudsakligen digital och önskar du delta i denna måste anmälan göras till Jennifer@skogskarlen.se Välkomna!

Strömlöst port 7-15 på torsdag 25 feb

Arbetet med att se över elen fortsätter och ett viktigt steg är att byta själva centralerna (serviserna)  i källaren. När detta görs kopplas all el bort under tiden detta sker.

På torsdag 25 feb är det aktuellt för alla som bor i port 7-15. Då  kommer ni inte att ha någon el i nätet från kl 9:00 och fram till sen eftermiddag. Senast kl 16:00 ska elen åter vara påkopplad.

Föreningslokalen finns för dem som önskar att arbeta eller värma mat. Önskar ni tillträde till denna skicka info till Birgitta så kodar hon er tagg så att ni kommer in.  birgitta@skogskarlen.se