Om Skogskarlen

Brf Skogskarlen – din bostadsrättsförening

Vår förening registrerades 2001 som ett skydd mot att Familjebostäder skulle sälja ut till någon privat fastighetsägare. Ett första försök att ombilda våra lägenheter till bostadsrätt stoppades av den tillträdande majoriteten i Stockholm Kommunfullmäktige efter valet 2002. Fyra år senare med ny majoritet återupptogs arbetet med ombildning och den 16 september 2008 tog föreningen över fastigheten Skogskarlen 1 på Bäckaskiftsvägen 7–33.

Idag består föreningen av 4 hus med 15 portar och 112 lägenheter (98 bostadsrätter och 14 hyresrätter). Dessutom har vi 2 verksamhetslokaler (Pizzeria och Syateljé) och ett antal mindre förråd som hyrs ut.

BRF Skogskarlens officiella adress är:

BRF Skogskarlen
c/o Ingmar Åkesson
Bäckaskiftsvägen 29
122 42 Enskede

BRF Skogskarlens organisationsnummer är: 769607-8653

styrelsen@skogskarlen.se
Bankgiro: 5244-0583

Årsmöte och styrelse
Årsmöte hålls en gång per år på våren, då medlemmarna också väljer styrelse. Denna består av som lägst 3 och högst 7 ledamöter, varav en ordförande, en kassör, en sekreterare samt lägst 1 och högst 4 suppleanter. Mandatperioden är 1 år. Styrelsemedlemmar kan givetvis väljas om för en ny period och aktuell styrelse finns anslagen i respektive port. Frågor som berör alla boende generellt tas upp direkt med styrelsen, övriga frågor med förvaltaren.

Om din bostadsrätt
Tanken med en bostadsrättsförening är att alla dess medlemmar är medansvariga för dess skötsel och trivsel. I och med att du ansökt om, och beviljats, medlemskap i föreningen är också du med och delar detta ansvar.

Lämna ett svar