Förvaltning

Ekonomisk förvaltning:
Simpleko AB
Brf Skogskarlen, Box 307
751 05 Uppsala
Telefon: 018-660160 (helgfria vardagar 9.00–12.00)
E-post: info@simpleko.se
www.simpleko.se

Teknisk förvaltning:
Spetsudden AB 
info@spetsudden.se

Felanmälan

Jour
För akuta ärenden som behöver omedelbar åtgärd på icke ordinarie arbetstid (vardagar 16.00–07.00), lördag, söndag och övriga helgdagar kontakta fastighetsjour på telefon
08-18 70 00. Vår samarbetspartner som hjälper dig är Dygnet Runt Fastighetsjour AB.

Störningsjour
Föreningen är ansluten till störningsjour via Securitas. Denna får nyttjas vid allvarliga störningar. Vi ser dock att ni i första hand försöker komma i kontakt med dem som stör. Kostnaden för störningen får betalas av den som orsakat störningen, men ni som anmäler störningen får vara beredda att förklara varför störningsjouren är tillkallad.
För assistans vid störning ring 08-657 77 33.

Energideklaration för BRF Skogskarlen

  • Energiklass E
  • Energiprestanda, primärenergital: 145 kWh/m² och år
  • Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital: Energiklass C, 85 kWh/m² och år
  • Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 143 kWh/m² och år
  • Uppvärmningssystem: Fjärrvärme
  • Radonmätning: Utförd
  • Ventilationskontroll (OVK): Utförd
  • Åtgärdsförslag: Har lämnats
  • Energideklarationen är utförd av: Johan Eklund, Spetsudden AB 2020-06-12.
  • Energideklarationen är giltig till: 2030-06-12

Energideklaration (PDF)