Köpa & sälja lägenhet

Här har vi samlat information för dig som köper, säljer eller förmedlar lägenheter i Brf Skogskarlen.

Överlåtelsebesiktning
Säljare ska i god tid före försäljning beställa överlåtelse­besiktning av föreningens tekniske förvaltare. Kostnaden för denna besiktning bekostas för närvarande av föreningen.

Förvaltare
Vid försäljning, kontakta Simpleko – vår ekonomiske förvaltare – som sedan våren 2022 har en webb-baserad portal för hantering av mäklarbilder, överlåtelsehandlingar och medlems-hantering. Förvaltaren debiterar en överlåtelseavgift för administrationen som betalas av köpare.

Förvärvare får ej vara juridisk person. Delat ägande är ok och begränsat till max 4 delägare per lägenhet. Minsta ägarandel är 5 %.

Pantförskrivning
Det finns inget centralt register över belånade bostadsrätter utan registreringen handläggs av ekonomiska förvaltaren som tar ut en pantförskrivnings­avgift av sökande medlem. Meddela alltså din långivare att förvaltaren hanterar pant­för­skrivningen. Om du själv översänder pantförskrivningshandlingen till förvaltaren ska du först kontrollera att adress och kontaktperson hos långivaren, samt lånenummer finns med. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad pantförskrivningshandling snarast insändas till förvaltaren för avnotering. Sker ej detta kommer bostadsrätten att vara noterad som pantsatt.

Info angående inpassering
En blankett är framtagen som ska fyllas i för att ny ägare på ett smidigt sätt ska få tillträde till entrèportar och tvättstugor. I denna anges om man önskar nya taggar eller om taggar övertas från tidigare ägare samt om man vill kompletterande taggar. I blanketten anges också vilken information och telefonnummer som önskas till porttelefonerna i entréerna. Blanketten sänds till info@skogskarlen.se

Nycklar behövs förutom till lägenheterna också till lägenheternas förråd och överlämnas i samband med överlåtelse.

Bankkontakt
Föreningen anlitar Nordea som ger föreningen bra lånevillkor till såväl förening som dess medlemmar. Den låga skuldsättningsgraden som föreningen har och som Nordea väl känner till gör att goda villkor kan uppnås vid privat låneansökan hos dem.

Välkomstbrev. Föreningen har ett välkomstbrev som delas ut till nyinflyttade. Detta brev får också gärna bifogas bland handlingar vid försäljning som presenterar föreningen och hur vi från styrelsen vill att det ska fungera i vår förening

Mäklare
Föreningen eftersträvar gott samarbete med förmedlande mäklare och tar gärna emot synpunkter och idéer på saknad eller bristfällig information.