2:a hand och uthyrning

Andrahandsuthyrning kan medges under en begränsad tid, max 1 år åt gången. Därefter prövas ärendet igen och du tar kontakt med nedan kontakperson i styrelsen. Uthyrning förutsätter godkännande i förväg i varje enskilt fall. En skriftlig ansökan enligt standardblankett skall lämnas i god tid till nedanstående kontaktperson i styrelsen, för beslut om godkännandeDetta gäller oavsett längd på uthyrningen och omfattar även korttidsuthyrning. Uthyrning via AirBNB godkänner dock inte föreningen. Fr o m 1 januari 2017 tar föreningen ut en avgift på 1500 kr för varje helårsuthyrning. För kortare tid periodiseras kostnaden efter helårstaxan.

Om parkeringsplats innehas ingår den inte i andrahandsupplåtelsen utan parkeringsplatsen måste, om den vill behållas, tillfälligt hyras ut till den som står först i parkeringskön

För att få tillstånd att hyra ut i andra hand krävs att du har särskilda skäl.

Dessa kan vara:

  • Tillfälligt arbete på annan ort
  • Studier på annan ort
  • Utlandstjänstgöring
  • Provbo ett samboförhållande
  • Sjukdom
  • Annat

Om du får tillstånd, tänk på att:

Kontaktperson i styrelsen:
Birgitta Skagerfält
Bäckaskiftsvägen 15
122 42 Enskede

birgitta@skogskarlen.se