Parkeringsplatser

Vi har i föreningen har 25 parkeringsplatser med laddstolpar som hyrs ut till boende i Skogskarlens fastigheter. Det är för närvarande kö för att få en parkeringsplats. Kön hanteras av vår ekonomiska förvaltare Simpleko och de ser helst att vi hanterar våra frågor och anmälningar genom att skapa ärenden via påloggning mot Simpleko.

Enklaste sättet att registrera sig för köplats är att logga in via simpleko.se med bankID och gå in under menyval ”köer” där det sedan finns en ”Ställ dig i kön”-knapp.

Kontaktuppgifter i övrigt är:
Telefon    018-660160
Öppet vardagar 9.00–12.00
Anmälningsdatum styr köplacering.

Hyran är 600 kronor i månaden. Endast en parkeringsplats eller köplats per lägenhet och parkeringsplats får inte hyras ut i andra hand *). Vid tilldelning av parkeringsplats, som sker skriftlig från Simpleko, ska svar lämnas inom 7 dagar. Det finns möjlighet att tacka nej vid två tillfällen utan att förlora sin placering i kön. Därefter behöver en ny ansökan göras för att ställa sig i kön igen. Tillträdesdatum till lägenhet är första möjliga anmälningsdatum till kön.

Om man flyttar inom föreningen behåller man sin parkeringsplats/köplats.

Om två boende vill byta parkeringsplats så hanteras detta byte av hyrestagarna själva.
Genomfört byte anmäls till Simpleko.

*) De som hyr ut sin bostad i andra hand får ha kvar sin parkeringsplats under förutsättning att den hyrs ut till den person som står först i kön. Uthyrningen ska då ske motsvarande tiden för andrahandsuthyrningen av bostaden. Hyrestagaren av den tillfälliga parkeringsplatsen ska behålla sin köplats.

Samtliga parkeringsplatser är utrustade med laddstolpar. Manual för laddstolpar med tillhörande app hittar ni här.


Aktuell kö för våra parkeringsplatser 2023-12-05
Placering, anmälningsdatum och lägenhetsnummer:

 1. 2016-07-05, 321
 2. 2016-11-16, 315
 3. 2017-03-07, 317
 4. 2018-04-20, 299
 5. 2019-01-23, 313
 6. 2019-01-30, 361
 7. 2019-04-30, 355
 8. 2019-05-10, 323
 9. 2019-07-02, 368
 10. 2019-07-12, 314
 11. 2020-04-30, 381
 12. 2020-06-03, 297
 13. 2020-06-11, 333
 14. 2020-09-23, 329
 15. 2020-09-28, 360
 16. 2021-01-15, 395
 17. 2021-04-15, 307
 18. 2021-06-28, 351
 19. 2021-09-13, 311
 20. 2021-11-10, 365
 21. 2021-12-28, 357
 22. 2022-02-06, 332
 23. 2022-08-29, 371
 24. 2022-09-27, 396
 25. 2022-12-20, 376
 26. 2023-04-20, 305
 27. 2023-08-31, 373
 28. 2023-11-12, 406