Parkeringsplatser

Vi har i föreningen har 25 parkeringsplatser med laddstolpar som hyrs ut till boende i Skogskarlens fastigheter. Det är för närvarande kö för att få en parkeringsplats. Kön hanteras av vår ekonomiska förvaltare Simpleko och de ser helst att vi hanterar våra frågor och anmälningar genom att skapa ärenden via påloggning mot Simpleko.

Kontaktuppgifter i övrigt är:
Telefon    018-660160
Öppet vardagar 9.00–12.00
info@simpleko.se
Anmälningsdatum styr köplacering.

Hyran är 600 kronor i månaden. Endast en parkeringsplats eller köplats per lägenhet och parkeringsplats får inte hyras ut i andra hand *). Vid tilldelning av parkeringsplats, som sker skriftlig från Simpleko, ska svar lämnas inom 7 dagar. Det finns möjlighet att tacka nej vid två tillfällen utan att förlora sin placering i kön. Därefter behöver en ny ansökan göras för att ställa sig i kön igen. Tillträdesdatum till lägenhet är första möjliga anmälningsdatum till kön.

Om man flyttar inom föreningen behåller man sin parkeringsplats/köplats.

Om två boende vill byta parkeringsplats så hanteras detta byte av hyrestagarna själva.
Genomfört byte anmäls till Simpleko.

*) De som hyr ut sin bostad i andra hand får ha kvar sin parkeringsplats under förutsättning att den hyrs ut till den person som står först i kön. Uthyrningen ska då ske motsvarande tiden för andrahandsuthyrningen av bostaden. Hyrestagaren av den tillfälliga parkeringsplatsen ska behålla sin köplats.

Samtliga parkeringsplatser är utrustade med laddstolpar. Manual för laddstolpar med tillhörande app hittar ni här.


Aktuell kö för våra parkeringsplatser 2022-09-19
Placering, anmälningsdatum och lägenhetsnummer:

 1. 2015-09-23, 354
 2. 2016-07-05, 321
 3. 2016-11-16, 315
 4. 2017-03-07, 317
 5. 2018-04-20, 299
 6. 2018-05-30, 392
 7. 2019-01-23, 313
 8. 2019-01-24, 305
 9. 2019-01-30, 361
 10. 2019-04-30, 355
 11. 2019-05-10, 323
 12. 2019-07-02, 368
 13. 2019-07-12, 314
 14. 2020-04-30, 381
 15. 2020-06-03, 297
 16. 2020-06-11, 333
 17. 2020-06-12, 406
 18. 2020-09-23, 329
 19. 2020-09-28, 360
 20. 2020-10-01, 382
 21. 2021-01-15, 395
 22. 2021-04-12, 394
 23. 2021-04-15, 307
 24. 2021-04-19, 373
 25. 2021-06-28, 351
 26. 2021-09-13, 313
 27. 2021-11-10, 365