Kontakt

BRF Skogskarlens officiella adress är:

BRF Skogskarlen
c/o Ingmar Åkesson
Bäckaskiftsvägen 29
122 42 Enskede

BRF Skogskarlens organisationsnummer är: 769607-8653

Mail-adress: info@skogskarlen.se

Faktureringsadress:
Brf Skogskarlen
Fastnr 574
Box 1005
831 29 Östersund

Mail-adress för faktura:
simpleko@ironmountain.com
(bifogas som en PDF-fil utan å,ä,ö i filnamn)

*****************************************************************************

Vi i styrelsen vill gärna ha kontakt med dig om du upplever något som inte fungerar eller något som du tycker kunde fungerar bättre. Vi har internt i styrelsen fördelat ansvaret emellan oss och vi uppskattar därför att du skickar frågeställning och idé enligt nedan.

Föreningslokalen
Lokalen och övernattningsrummet bokas via Doris Duvborg i port 21, doris@skogskarlen.se.

Medlemmar, nycklar
Birgitta Skagerfält, Bäckaskiftsvägen 15
Birgitta@skogskarlen.se

Förråd
Doris Duvborg
doris@skogskarlen.se

Utemiljö, trädgård, lekplatser, sophantering
Jennifer Solberg, Bäckaskiftsvägen 13
jennifer@skogskarlen.se

Andrahandsuthyrning
Birgitta Skagerfält, Bäckaskiftsvägen 15
Birgitta@skogskarlen.se

Webben
Anna Sofi Dahlberg, Bäckaskiftsvägen 23
annasofi@skogskarlen.se

Tvättstuga, städning
Jennifer Solberg, Bäckaskiftsvägen 13
jennifer@skogskarlen.se

Ekonomi – och andra övergripande frågor
Ingmar Åkesson, Bäckaskiftsvägen 17
Telefon 0709 – 90 91 69
ingmar@skogskarlen.se

Löpande tekniska fel anmäls till felanmalan@skogskarlen.se.
Om felet är akut ringer du Ekströms Allservice 08-712 69 20 (vardagar 07.00–16.00)
Fel på bredband/TV anmäls via https://www.ownit.se, 08-525 07 300 eller support@ownit.se
Problem med skadedjur: Föreningens fastighetsförsäkring omfattar skadedjurssanering genom
Anticimex. Vårt försäkringsbolag är Folksam och vårt försäkringsnummer är: 428419

Lämna ett svar