Skötsel av våra fönster

Information från Fog & Fönsterservice september 2015:

Råd och Skötselanvisningar
Aluminiumytterbågarna är underhållsfria. Rengör med ljummet vatten och vanligt rengöringsmedel för att hålla de rena från damm och smuts.
Vid fönsterputsning använd vanligt fönsterputsmedel och rikligt med vatten. Använd en luddfri trasa alternativt en gummiskrapa. Använd inte skarpa metallföremål, såsom skruvmejsel, stämjärn, stålull eller liknade för att skrapa bort hårt sittande föroreningar på glaset.

biobeventil

Fönsterventil

 Öppning och stängning av ventil
Ventilen är försedd med armar på båda sidorna, man kan reglera luftflödet genom att öppna och stänga. Stängning av ventil sker genom att man för armen inåt mot ventilen och öppning sker genom att föra armen utåt från ventilen. Ventilen bör med jämna mellanrum rengöras för att förhindra igensättning och därigenom minskat luftflöde. Vid behov skruvas invändig del bort och spalten rengörs.

 

barnsparr

Öppning av barnspärr

Barnspärr
Vid öppning av fönster måste både övre och nedre knapp tryckas in så att handtaget kan vridas till öppningsläge.

Persienner
I era nya fönster sitter det nya vita persienner och dessa får inte bytas ut till mörka varianter. De nya isolerglasen kan spricka vid för höga värmeförändringar som mörka persienner kan medföra. För mörkläggning rekommenderas istället gardiner/liknande som monteras på insidan av fönsterpartiet.

Kondens
På era nya fönsters utsida kan kondens uppstå. Detta är inget skadligt utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. Kondensen försvinner frampå morgontimmarna när det ljusnar och solen åter börjar värma. Detta är vanligast förekommande under vår/höst.

Med Vänliga Hälsningar

Fog & Fönsterservice