Föreningslokalen

Vår föreningslokal, som är tillgänglig för alla boende i föreningen, finns under port 21 med ingång från gaveln. Lokalen är utrustad med kök, möbler och porslin för mindre fester eller kalas för upp till 40 personer. Fler personer får inte ur brandsynpunkt vistas i lokalen.

Trångt om utrymme hemma när släkten kommer på besök? Nu finns en övernattningsdel intill köket i lokalen med fyra sköna bäddar.

Lokalen och övernattningsrummet bokas via Doris Duvborg i port 21, doris@skogskarlen.se. Du kommer överens med henne om hämtning och lämning av nyckeln samt betalning av hyran. Du skriver under ett hyreskontrakt som framförallt innehåller ordningsregler.

För enbart hyra av festlokalen kostar det 300 kronor per dygn. Önskas även övernattningsdelen hyras kostar det 600 kronor första dygnet (varav 300 kronor är en depositionsavgift) och 300 kronor för följande dygn. Max antal dygn är satt till 7 stycken per tillfälle.

Vi hoppas att ni får mycket nytta och glädje av lokalen!

Samlingsrum

Plats för 40 personer

Kök

Sovdel

 

Regler vid uthyrning av BRF Skogskarlens föreningslokal

§ 1 UTHYRNING
Föreningslokalen gaveln vid port 21 uthyrs till bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i Brf Skogskarlen, i regelverket nedan benämnd hyrestagare. Hyrestagare är ansvarig för den verksamhet som sker i lokalen under hyrestiden.

§ 2 BOKNING
Hyrestagare bokar lokalen genom att ta kontakt med styrelsens ansvarige medlem, för närvarande Doris Duvborg i port 21, som nås via doris@skogskarlen.se.

§ 3 AVGIFT
Hyreskostnad för enbart lokalen utan övernattningsrummet är 300 kr per dygn. Önskar du även hyra övernattningsrummet är kostnaden 600 kr för första dygnet, varav 300 kr är en depositionsavgift som återbetalas efter hyrestiden.

§ 4 ORDNINGSREGLER
Då föreningslokalen är belägen i samma byggnad och under ordinarie boendelägenheter ska hänsyn tas till boende i omgivningen.

  • Tystnad ska råda från lokal och utrymme utanför lokalen efter kl. 22.00 måndag–torsdag och efter kl. 23.00 fredag–söndag
  • Lokalen får nyttjas fram till kl. 24.00 (fredag och lördag en timme senare dvs. till 01.00) Därefter ska arrangemang kring hyrestillfället vara avslutat
  • Rökning får inte ske i lokalen
  • Husdjur får inte vara med in i lokalen
  • Eventuella kostnader för utryckning av störningsjouren i samband med uthyrningen bekostas av hyrestagaren.

§ 5 STÄDNING
Lokalen ska efter hyrestillfället vara i samma skick som innan. Städning ska ske, enligt i lokalen uppsatta instruktioner. Om städning inte är utförd ska bokningsansvarig omgående rapportera detta till Hyrestagare. Styrelsen förbehåller sig då rätten att på Hyrestagarens bekostnad få städning utförd av städfirma. Normalt om inget annat överenskommet ska städningen vara utförd till kl 12.00 under nästföljande dag och erhållen nyckel återlämnas till bokningsansvarig.

§ 6 ANSVAR
Hyrestagare har ansvar för sina gäster och för lokalen under hyrestillfället. Skador som av oaktsamhet orsakas av hyrestagaren eller dennes gäster ska ersättas av hyrestagaren.

§ 7 REGELEFTERLEVNAD
Om reglerna inte följs i samband med hyrestillfälle kan styrelsen fatta beslut att neka hyrestagaren förnyat förtroende att hyra lokalen under viss tidsperiod.