Projekt

GENOMFÖRDA ELLER PÅGÅENDE PROJEKT:

Då föreningen ombildades 2009 fanns ett eftersatt underhåll. Under första åren genomfördes kompletterande stambyte i de portar som inte hade fått det samt investering i nytt nyckelsystem. 2011 gjordes en satsning på ny undercentral och värmeväxlare. Vindarna tilläggsisolerades 2012. Under 2014-2015 genomfördes byte av fönster i samtliga lägenheter och lokaler. Från tvåglas till treglas med energiglas och underhållsfria karmar i aluminium. Under 2016 renoverades och byttes samtliga balkonger i port 7-29.

Parallellt med underhållsprojekten har också lokalförädlingsprojekt bedrivits dels i port 25 omfattande 74 kvadratmeter som omvandlats till bostadsrätter och dels pågår projekt i port 9-17 att ombilda uthyrda ateljéer och förråd till 400 kvadratmeter bostadsrätter.

FRAMTIDA PROJEKT:

* Inpasseringslösningar. Idag har vi ändrat i vårt nyckelsystem så att det är endast rent mekanisk funktion i systemet. Behov finns att få ett bättre inpasseringssystem som förhindrar tillträde för obehöriga. Vilken lösning är bäst på sikt?

* Renhållning / återvinning. Idag kan man få ner kostnaden om man sorterar mer. Vilket koncept ska vi ha framöver? Ska vi fort­sätta med kärlen och bara byta ut några eller ska vi tänka nya lösningar?

* Vi har problem med förvaring och stöld av cyklar. Nya trenden är att man idag har elcyklar och lådcyklar. Hur löser vi förvaring av dessa? Är medlemmar beredda att betala hyra för egna ”garage” som ger en säkrare förvaring? Vart placerar vi dessa garage i så fall?

Har DU åsikter om dessa framtida utmaningar. Kom gärna med synpunkter och tankar till styrelsen.

Lämna ett svar