Våra tvättstugor

Boka tvättid

Bokning sker via bokningstavlorna som finns vid tvättstugorna. Identifiering sker genom att inpasseringstagg dras över bokningstavlan. Börja med att ange aktuell tvättstuga för lediga tider. Val görs genom att peka på skärmen. Bokningssystemet nås även via webben här: http://boka.skogskarlen.se. För att det ska vara möjligt att boka via webben måste du dock först registrera din mailadress och ett lösenord via tvättstugornas bokningstavlor.

Fyra tvättstugor

Vi har 4 tvättstugor i källarplan som var en och bokas separat. Tvättstugorna har följande utrustning:

 • Port 17 Fintvätt:
  Utrustad med 2 fintvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, mangel och lakansträckare.
 • Port 17 Grovtvätt:
  Utrustad med grovtvättmaskin, fintvättmaskin, torktumlare och torkskåp.
 • Port 23–25 Fintvätt:
  Utrustad med 2 fintvättmaskiner med separat torkrum.
 • Port 23–25 Grovtvätt:
  Utrustad med grovtvättmaskin med separat torkrum.

 Bokningsregler

 • Bokning sker i tretimmars pass från kl 07.00 till 22.00. (Lördag och söndagar vissa begränsningar morgon och kväll)
 • Tvättpasset upphör automatiskt om det inte påbörjats inom 30 min och blir därmed möjligt att bokas av andra.
 • Hämtning av torkad tvätt måste ske senast 30 min efter tvättpassets slut. Därefter upphör tillträde till tvättstugan.
 • För torkrummen i port 23 och 25 kan inpassering ske även senare än 30 min efter avslutad tvättning.
 • Bokning får göras tidigast en månad i förväg.
 • Max 2 framtida bokningar (kan, om man så önskar, vara två stugor på samma tid eller samma stuga två pass efter varandra).
 • Inpasseringarna loggas och kan analyseras om oegentligheter sker

Felanmälan, tvättstuga

Fel som rör tvättstugan anmäls till felanmalan@skogskarlen.se.
När du har anmält ett fel, sätt upp en lapp på maskinen som är trasig med eventuell felkod och att den är felanmäld samt datum.
Har du frågor eller synpunkter kan dessa med fördel lämnas till styrelseledamot Lena.

Var och en är skyldig att efter användandet städa tvättstugan och tillhörande utrymmen som använts. Lämna tvättstugan som du själv vill se den när du ska tvätta.

Trivselregler finns uppsatta i anslutning till tvättstugorna.