Debitering av el

Simpleko missade att påföra elförbrukningen på augusti månads debitering. Denna kommer därför istället att debiteras på septembers avi som därmed får ”dubbel” debitering.
Vi har i dagarna också erhållit elstödet vilket kommer att tillgodoräknas alla boende efter historisk förbrukning på septemberavin.

MILJÖHUSET

Enligt plan skulle miljöhuset levererats den 27 juni men p.g.a. att vissa material saknas kommer installationen att påbörjas den 11 juli.

Föreningsstämma

Tack för deltagande och engagemang vid senaste föreningsstämma den 3 maj. Protokoll från vår föreningsstämma finns nedsparat i Simplekos arkiv. Inloggningsuppgifter finns på senaste avin

2022 ÅRS RESULTAT

2022 års ekonomiska resultat tycker vi är mycket starkt och bra trots att det visar på sista rad en förlust på 734 tkr. Då är resultatet belastat med avskrivningskostnader på 1650 tkr. Likviditetsmässigt har vi därför ett resultat på plus 916 tkr vilket gör att vi under våren gör en amortering av vår låneskuld på 700 tkr.  Detta gör att medlemmars del av föreningens skuld minskar ytterligare. Vid bokslutet var den 1523 kr per kvadratmeter bostadsyta. Efter amortering är den 1425 kr per kvadratmeter bostadsyta. Ett mycket lågt tal jämfört med andra bostadsrättsföreningar vilket gör att föreningen även fortsättningsvis kan hålla låga avgifter. Årsredovisningen finns nu under flik OM SKOGSKARLEN – EKONOMI på vår hemsida. Denna kommer att redovisas och behandlas på vår årsstämma den 3 maj.

Elprisstöd

För privatpersoner med egna el-abonnemang så påbörjas utbetalningarna av stödet i dagarna. För oss som bostadsrättsförening med IMD (Individuell mätning och debitering) så hamnar vi under regelverket för företag. Vi är utlovade samma stöd men vi vet ännu inte när vi erhåller detta.

När vi får ersättningen så kommer det att tillgodoräknas respektive lägenhet efter förbrukning. För varje förbrukad kWh under tiden  1 okt 2021 – 30 sep 2022 kommer de lägenhetsinnehavare som fortfarande var innehavare av sin lägenhet  den 17 november 2022, att få ersättning med 50 öre/kWh. Beloppet avräknas på en kommande debitering.

God Jul o Gott Nytt År

Vi tillönskar varandra en riktigt God Jul och hoppas på ett gott nytt 2023 tillsammans.

Protokoll från extrastämman finns nu tillgängligt i Simplekos arkiv. (Inloggningsinformation finns på senaste avin)

Avgiftshöjningar

I massmedia informeras det om stora avgiftshöjningar för bostadsrättsföreningar. Höjningarna i vår förening kommer dock att bli begränsade och detta därför att:

  • Vi har en låg skuldsättning. Föreningens lån begränsas till 1523 kr kvm/bostadsyta
  • De lån vi har är mestadels bundna och har i nuläget en genomsnittlig räntekostnad på 0,89 %
  • Vi har sett över elförbrukningen och under senaste året investerat i nya energieffektiva belysningar såväl ute som inne.
  • Vi ligger i fas med avgifterna då vi tidigare år höjt avgiften i takt med kostnadsökningarna.

Budgetarbetet för kommande år påbörjas inom kort med målsättning att avgiftshöjningarna även kommande år ska motsvara våra kostnadsökningar. Förhoppningsvis ska de inte överstiga 5%.

Sommar, sommar, sommar

Nu får vi chans att vara ute, nyttja våra grillplatser eller fikabord, umgås vid lekplatser m m. För att det ska vara trevlig så är det viktigt att vi hjälps åt att hålla snyggt och rent när vi lämnar platserna. Vi har ingen avlönad fastighetsskötare utan vi måste alla hjälpas åt att plocka upp efter oss själv och andra. Detta gäller också leksakerna som lätt får fötter och som sprids ut över gräsmattorna. Detta blir ett problem när Bergfast kommer med sina gräsklippare.

Med hopp om en trevlig sommar tillsammans!