Rabatt på Ny Router från Ownit

Hej grannar! Genom vårt samarbete med Ownit har vi en rabatt för alla medlemmar i vår bostadsrättsförening när det gäller köp av deras nyaste router. Det gäller Icotera i4882 som använder sig av den nya standarden WiFi 6, i korthet så är den snabbare, säkrare och kan hantera fler enheter än äldre routers. Med rabatten så hamnar priset på 1295 kr och ni tar del av den genom att ringa in till Ownits kundtjänst på 08 – 525 07 300 för att sedan identifiera er med BankId.

AVGIFTSHÖJNINGARNA BEGRÄNSAS TILL 3%.

Styrelsen har tagit beslutet, i samband med budgetprocessen, att avgifterna höjs med 3% fr o m 1 januari 2024 på våra bostadsrätter. Vi har stora kostnadsökningar på de stora kostnadsposterna då fjärrvärmekostnaden beräknas höjas med 17%, tomträttskostnaden ökar med 10% m m . Vi behöver dock inte – till skillnad från många andra föreningar – höja avgifterna på grund av ökade räntekostnader. Vi kommer genom ombildningen och försäljningen av en hyresrätt i början av hösten kunna amortera ner vår skuld med över 3 Mkr och föreningen har efter detta, till våren en låneskuld som begränsas till 6,97 Mk. (=> lån per kvm bostadsyta 971 kr).

Hyresförhandlingar pågår angående hyresrätterna.

Debitering av el

Simpleko missade att påföra elförbrukningen på augusti månads debitering. Denna kommer därför istället att debiteras på septembers avi som därmed får ”dubbel” debitering.
Vi har i dagarna också erhållit elstödet vilket kommer att tillgodoräknas alla boende efter historisk förbrukning på septemberavin.

MILJÖHUSET

Enligt plan skulle miljöhuset levererats den 27 juni men p.g.a. att vissa material saknas kommer installationen att påbörjas den 11 juli.

Föreningsstämma

Tack för deltagande och engagemang vid senaste föreningsstämma den 3 maj. Protokoll från vår föreningsstämma finns nedsparat i Simplekos arkiv. Inloggningsuppgifter finns på senaste avin

2022 ÅRS RESULTAT

2022 års ekonomiska resultat tycker vi är mycket starkt och bra trots att det visar på sista rad en förlust på 734 tkr. Då är resultatet belastat med avskrivningskostnader på 1650 tkr. Likviditetsmässigt har vi därför ett resultat på plus 916 tkr vilket gör att vi under våren gör en amortering av vår låneskuld på 700 tkr.  Detta gör att medlemmars del av föreningens skuld minskar ytterligare. Vid bokslutet var den 1523 kr per kvadratmeter bostadsyta. Efter amortering är den 1425 kr per kvadratmeter bostadsyta. Ett mycket lågt tal jämfört med andra bostadsrättsföreningar vilket gör att föreningen även fortsättningsvis kan hålla låga avgifter. Årsredovisningen finns nu under flik OM SKOGSKARLEN – EKONOMI på vår hemsida. Denna kommer att redovisas och behandlas på vår årsstämma den 3 maj.