Välkomna till föreningsstämma 4 maj

Årsredovisningen för 2021 som ska behandlas på stämman är nu behandlad av revisorer och styrelse. Den finns att hämta här på hemsidan. Se under ikonen ”Om Skogskarlen” och valet ”Ekonomi”.   Valberedningens förslag på styrelse och styrelsens svar på motioner och egna förslag finns sparade i Simplekos dokumentarkiv. (inloggningsuppgifter finns på senaste faktura) . Stämman äger rum i vår föreningslokal kl 19. Fika serveras! Välkommen!

Städdag den 24 april

Vårens städdag blir i år den 24 april. Ni som har varit med tidigare vet upplägget. Vi hoppas ni kommer som vanligt och ni som är nya – välkomna med och hjälpa till att ställa iordning och träffa dina grannar på gården! Samling kl 10 på gården för information och fördelning av uppgifter!

Den 4 maj är det sedan årsstämma – kallelse kommer inom kort att delas ut i brevlådorna!

Våra skyddsrum

Med anledning av den oro som finns så föds också frågor och funderingar på vilka skydd vi har. I vår förening finns det 5 stycken skyddsrum. 2 st i långhuset, nedre plan i port 7 och i port 19, samt i nedre plan i de övriga husen.

Skyddsrummen har viss lagskriven utrustning. Skyddsrummen besiktigades under hösten 2019 och vi fick ett godkännande att de uppfyllde gällande norm 2020-02-20.

Gott Nytt År

Styrelsen önskar ett Gott Nytt År 2022 !  

Vi hoppas att elpriset sjunker – kommande debitering som avser förbrukningen 15 nov  – 14 dec visar dock på  ny ”toppnotering”.

Avgiftshöjningen på 2% som vi tagit beslut på kom inte med i januaridebiteringen så som förvaltningen trodde och vi har därför justerat beslutet att höjningen träder ikraft först fr o m  1 februari – för att slippa retroaktiva påslag.

Budget 2022

Vid senaste styrelsemötet tog styrelsen beslut om nästa års budget. Den innehåller:

  • En avgiftshöjning med 2 procent fr o m 1 januari 2022
  • Begränsade underhållsprojekt – kostnader budgeterade för fortsatt översyn av förrådsutrymmen
  • Satsningar på nytt miljöhus – som ersätter sopskåpen vid vändplan. Detta är i huvudsak en investering vars kostnad läggs upp som avskrivningskostnad under kommande år.
  • Ett mindre positivt resultat totalt. Likviditetsmässigt ger det ett större överskott men det behövs för investeringen av miljöhuset.  

Elkostnad förändras över tid

Föreningen har valt att hittills ha rörligt pris på inköpen av gemensam el. På senaste debiteringen (period 15 sep-15 okt) var föreningens kostnad 1,86 kr/kWh. Detta var ett högt pris men beror på att marknadspriset på elbörs var högt under september. För nästkommande period kommer kostnaden att bli 1,62 kr/kWh. Observera att i detta pris ingår både elnätsavgiften, både fast och rörlig samt inköpspriset för el. Det betyder att jämförs kostnaden med den kostnad man hade före omläggningen till gemensam el är det stora belopp som vi tillsammans tjänar på förändringen.

Städdag 3 oktober

Höstens städdag blir den 3 oktober. Vi samlas på gården kl 10.00 för allmän info från styrelsen och för genomgång av dagens arbeten. För ytterligare info se anslag som kommer att sättas upp i portarna. Alla boende hälsas härmed välkomna att delta och ha trevligt ihop!

El-projektet

I fredags var det slutbesiktning av de elarbeten som gjorts i vår fastighet. Överlag fick entreprenörerna beröm för de installationsarbeten som gjorts. Några påpekanden fanns också som kommer att åtgärdas under månaden. Kvar finns också arbetet med de tilläggs-beställningar som ni som boende har beställt. Det är en unik chans vi har att få elservice till ett bra pris av entreprenörer som väl känner till vår förening. Genom arbetet som Bauer elektriska har gjort är det nu möjligt att få trefas indragit till spisen. Även om det kanske inte är aktuellt att installera spis nu så kan man passa få att få trefas indragen till spisen. (Detta kommer att göras på alla hyresrätter). Önskas ytterligare beställningar av arbeten – kontakta Per när ni ser honom på gården (073-3960566)

Arbetet pågår också att få igång IMD – gemensam el. Beslut har tagits att debitering till boende debiteras fr o m 15 aug. Detta betyder att förbrukning 15 aug – 15 sep kommer att debiteras på novemberfakturan, (fakturan skickas ut 8-10 okt). Denna debiteringsprincip (med 1,5 månaders eftersläpning) kommer att gälla framöver.   

Elavtal uppsagda

Då vi fr o m juli månad går över till gemensam el så blir våra privata el-abonnemang med automatik uppsagda. Elen kommer framöver att debiteras via Simplekofakturan. Det kan tänkas att vi blir kontaktade av Ellevio och Fortum, men hänvisa i så fall bara till att föreningen går över till IMD – gemensam el. Som boende ska vi inte göra något nytt avtal och behöver inte ta några kontakter med Ellevio. Mer info finns i senaste infobladen. Om dessa infoblad inte finns sparade så finns de tillgängliga via dokumentarkivet under mina sidor i Simpleko. (Påloggningsinfo finns på Simplekofakturan).