Författararkiv: Styrelsen

Rabatt på Ny Router från Ownit

Hej grannar! Genom vårt samarbete med Ownit har vi en rabatt för alla medlemmar i vår bostadsrättsförening när det gäller köp av deras nyaste router. Det gäller Icotera i4882 som använder sig av den nya standarden WiFi 6, i korthet så är den snabbare, säkrare och kan hantera fler enheter än äldre routers. Med rabatten så hamnar priset på 1295 kr och ni tar del av den genom att ringa in till Ownits kundtjänst på 08 – 525 07 300 för att sedan identifiera er med BankId.

AVGIFTSHÖJNINGARNA BEGRÄNSAS TILL 3%.

Styrelsen har tagit beslutet, i samband med budgetprocessen, att avgifterna höjs med 3% fr o m 1 januari 2024 på våra bostadsrätter. Vi har stora kostnadsökningar på de stora kostnadsposterna då fjärrvärmekostnaden beräknas höjas med 17%, tomträttskostnaden ökar med 10% m m . Vi behöver dock inte – till skillnad från många andra föreningar – höja avgifterna på grund av ökade räntekostnader. Vi kommer genom ombildningen och försäljningen av en hyresrätt i början av hösten kunna amortera ner vår skuld med över 3 Mkr och föreningen har efter detta, till våren en låneskuld som begränsas till 6,97 Mk. (=> lån per kvm bostadsyta 971 kr).

Hyresförhandlingar pågår angående hyresrätterna.

Samrådsmöte om bygget på Sågverksgatan 20 mars kl. 17.00–19.00 i Sturebyskolan

Förslaget innehåller nybyggnad av ca 90 hyreslägenheter i så kallade Stockholmshus. Byggherre är AB Familjebostäder. Mötet kommer att hållas 2018-03-20, kl. 17.00–19.00 i Sturebyskolan, Bastuhagsvägen 20, 122 42 Enskede. Det är viktigt att så många som möjligt kommer till samrådsmötet så att det blir en bra diskussion om förslaget.

Här kan du läsa mer om samrådsmötet, bygget och hur du gör för att säga din åsikt.

Bebyggelse Sågverksgatan

Snart står det nya hyreshus med 90 lägenheter i skogen bakom vårt största hus längs Sågverksgatan om vi inte gör mer. För oss kommer det att innebära att vår skog försvinner och att parkeringssituationen i närområdet kommer att ansträngas ytterligare. Husen som planeras har 4 våningar och kommer med största sannolikhet att upplevas som en ”vägg” mellan oss och våra grannar i villorna intill.

Skriv en protest till Stadsbyggnadskontoret. Det behöver inte vara någon längre avhandling, viktigast är att Du protesterar. Prata med Dina grannar och få även grannarna att skriva en protest till Stadsbyggnadskontoret. Vidareförmedla denna uppmaning till alla Du känner som kan vara intresserade av bidra i protesterna. En person kan inte göra allt men alla kan göra lite!

Tips, argument och adresslista dit protesterna ska skickas finner Du på hemsidan  https://sagverksgatan.wordpress.com/category/argumentsamling/.
Adresserna ligger i menyn.
https://sagverksgatan.wordpress.com

Hälsningar Styrelsen

Möte om byggplanerna längs Sågverksgatan, onsdagen 14/6 kl 18.30

Som de flesta säkert redan vet så planerar Stadsbyggnadskontoret för byggnation längs Sågverksgatan. Planförslaget innehåller nybyggnation av 90 lägenheter i flerbostadshus, sk Stockholmshus. Projektet har diarienummer 2016-17641.

Vi är många som tycker att planerna är alltför brutala. Det lilla gröna skogsparti som finns längs vänstra sidan av Sågverksgatan, både före och efter radhusen om man kommer från tunnelbanan kommer att tas i anspråk. Husen planeras bli 4 våningar höga, byggas nära gatan och utan källare / garage. Den negativa konsekvensen blir betydande för de som bor i flerfamiljshusen såväl som för de som har villor på andra sidan gatan.

Kan vi göra något? Även om vi kan misstänka att dagens politiker och tjänstemän är i det närmaste resistenta mot synpunkter från medborgarna, så måste vi givetvis försöka få lite rimligare proportioner på de här planerna. Kanske går det inte att stoppa projektet helt, men förhoppningsvis ska det inte behöva bli en fyra våningar hög mur längs hela Sågverksgatan.

För att samla alla goda krafter för en rimligare byggnation längs Sågverksgatan kallar vi till ett planeringsmöte. Syftet med mötet är att vi berättar för varandra vad vi lyckats ta reda på, samt formar en handlingsplan för hur vi ska jobba längs den process som Stadsbyggnadskontoret följer för den här typen av projekt.

Tid:      Onsdagen 14/6 kl 18.30. Lokalen öppnar kl 18.00
Plats:   Bäckaskiftsvägen 21, ingång på gaveln av huset en halvtrappa ner från gångvägen. 

Välkomna!

Andreas Ametrin, Birgitta Skagerfält (styrelsen BRF Skogskarlen), Hans Wahlgren

Tack alla som deltog på föreningsstämman 2017-05-16!

Årets stämma lockade 28 röstberättigade medlemmar varav en person med fullmakt samt tre boende utan rösträtt. Johan Eklund från Spetsudden ledde mötet med Anna Sofi Dahlberg som sekreterare. Årsredovisning och revisionsberättelse presenterades och styrelsen fick ansvarsfrihet för året som varit.

Två nya suppleanter valdes in i styrelsen, Doris Duvborg och Titti Akbarnezhad. Som ordinarie ledamöter valdes Ingmar Åkesson, Jennifer Solberg, Anna Sofi Dahlberg, Birgitta Skagerfäldt och Ann-Marie Zetterman. På efterföljande konstituerande styrelsemöte fick Ingmar förnyat förtroende som ordförande.

Som valberedningen valdes Lisen Brorsson och Alexander Borvin, båda omval.

Styrelsen fick förtroendet att fullfölja arbetet med att omvandla förråds- och lokalytorna i portarna 9-17 till bostadsrätter. Stämman beslutade även att godkänna att boende i markplan för portarna 27 och 29 får anlägga uteplatser enligt vissa restriktioner men då bekostas av lägenhetsinnehavaren själv.

I samband med stämmans avslutande avtackades Per Österlund och Jani Nordenspets med blommor för sina insatser i styrelsen.

VIKTIGT – kom ihåg att ge möjlighet till Stamspolning vecka 11

Måndagen den 13 mars startar stamspolningen och den kommer att pågå hela vecka 11. En mer exakt tidsplan, med dag för respektive trapphus kommer att aviseras i början av mars.
Varje boende behöver se till att avloppen är tillgängliga. Köksskåpen behöver plockas ur och detsamma gäller för de som har badrumsskåp/kommod under tvättstället. Det kommer att stå mer beskrivet om detta i aviseringen som delas ut inför arbetet.
Lybecks som utför stamspolningen kommer att ha tillgång till en tubnyckel.

Det är av yttersta vikt att tillträde lämnas till samtliga lägenheter och lokaler under spolningen.