Författararkiv: Styrelsen

Pipande nyckel?

Har du en pipande nyckel? Har du provat att byta batteri? (Så här byter du batteri i din nyckel) Piper den ändå? Då kan din nyckel vara trasig och behöver bytas ut. Kontakta Birgitta eller Ann-Marie i styrelsen och meddela numret på den nyckel som ska bytas ut (står instansat på nyckelhuvudet) samt ditt namn och mobilnummer. De sköter sedan kontakten med Bergs Lås som hanterar våra nycklar. När din nya nyckel är färdig hämtar du den hos Bergs Lås i Rågsved. Den nya nyckeln kostar ca 500 kronor, men om du lämnar in din gamla trasiga nyckel betalar du bara 250 kronor vid avhämtning –  föreningen står för resterande 250 kronor.

Uppfräschad föreningslokal

Har du tittat in i vår uppfräschade föreningslokal?
Om inte – titta gärna in där före något av våra styrelsemöten eller be Per eller någon annan av oss i styrelsen om en liten visning! Vi planerar också att ha öppet där på höstens städdag.
Det inre rummet erbjuder nu också övernattningsmöjligheter!
Bokning, såväl för fest som övernattning, görs till Per Österlund.

Framtidens bredband

Tycker du det är viktigt vilken bredbandslösning vi har på sikt? Du kanske t o m har kunskap som kan komma alla till del. Intresserade får gärna vända sig till Jörgen Solberg – port 13 – som lovat bistå och bereda frågan för styrelsen.

Förvaringslådor för leksaker vid lekplatserna & nya fina lappar på våra sopkärl!

För vår gemensamma trevnad uppskattar styrelsen initiativ som väcks av boende. En del förslag kan verkställas snabbt medan andra kan ta lite längre tid eller blir för svåra att genomföra.
Som ni sett så har det kommit upp nya fina lappar på våra sopkärl. Tack Marianne för påpekandet.
Snart kommer det också att finnas förvaringslådor för leksaker vid lekplatserna. Alexandra P (port 29) har väckt detta förslag och har också lovat att tillhanda kod till de som vill förvara saker där.

Trädvård

Vi har mycket lummigt och grönt kring våra hus men en del träd håller på att bli för stora och kan på sikt orsaka skador på våra fastigheter. Styrelsen har därför engagerat en arborist som redan har gjort en första genomgång av vårt trädbestånd. En utförlig beskrivning och offert inväntas. Det kommer troligen att bli aktuellt med en del fällningar av större träd på baksidan, delbeskärningar av andra träd för bättre ljusinsläpp och borttagning av torra grenar som kan orsaka skada. Enligt arboristen finns det dock ingen akut fara någonstans.

Lokalförädlings projektet

De aktuella lokalerna – källarutrymmena under port 25 och 33 har visats för ett antal intressenter. 2 bud har hittills kommit in. Styrelsen håller på att utvärdera dessa, samtidigt som undersökning pågår kring vilka lösningar som krävs om vi ska förädla utrymmena i egen regi.
Johan Eklund ihop med styrelsens ordförande fick på senaste styrelsemötet uppdraget att belysa ekonomiska aspekterna på olika alternativ.

Ökad återvinning!

Styrelsen har tagit beslut att byta ut några av dagens sopkärl till återvinningskärl för plast, metall och wellpapp. Detta kommer att ske på de stora ”stationerna” då det endast är där det finns tillräckligt med plats och för att också hålla nere hämtningskostnaderna.
Håll uppsikt när de nya kärlen är på plats!

Balkongrenoveringen

Som tidigare meddelats så drar balkongrenoveringen igång på måndag den 15 augusti. Arbetet börjar i stora huset – port 7 – 21. I dessa portar finns information från entrenör Proguard och om vad som gäller. Alla balkonger måste vara utrymda på måndag den 15 augusti och cyklar som står i cykelställ framför balkongerna måste vara borttagna. Tidplan för de olika momenten kommer att sättas upp ditt trapphus men finns även här att ladda ner som pdf.