Bebyggelse Sågverksgatan

Snart står det nya hyreshus med 90 lägenheter i skogen bakom vårt största hus längs Sågverksgatan om vi inte gör mer. För oss kommer det att innebära att vår skog försvinner och att parkeringssituationen i närområdet kommer att ansträngas ytterligare. Husen som planeras har 4 våningar och kommer med största sannolikhet att upplevas som en ”vägg” mellan oss och våra grannar i villorna intill.

Skriv en protest till Stadsbyggnadskontoret. Det behöver inte vara någon längre avhandling, viktigast är att Du protesterar. Prata med Dina grannar och få även grannarna att skriva en protest till Stadsbyggnadskontoret. Vidareförmedla denna uppmaning till alla Du känner som kan vara intresserade av bidra i protesterna. En person kan inte göra allt men alla kan göra lite!

Tips, argument och adresslista dit protesterna ska skickas finner Du på hemsidan  https://sagverksgatan.wordpress.com/category/argumentsamling/.
Adresserna ligger i menyn.
https://sagverksgatan.wordpress.com

Hälsningar Styrelsen