Bostadsrättsinnehavares skyldighet

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg
Som bostadsrättsinnehavare har du ett ansvar för bostadsrättens skick. Detta är bl a reglerat i 12 § paragrafen i bostadrättslagen.

Sammanfattningsvis kan man säga att det betyder att du har ett underhållsansvar för all fast egendom som är i din lägenhet. Föreningen svarar för gemensamma ledningar, trapphus mm, men endast fram till lägenheternas anslutningspunkter. Detta betyder därför att även skador som uppstår fastän du sköter dina åtagande blir du skyldig att fixa till. Skadan kan i värsta fall inte enbart drabba dig – även dina grannar kan bli lidande då de har ansvar för sin lägenhet och den goda grannsämjan har helt plötsligt fått en utmaning!

För att mildra kostnaderna i samband med denna typ av skador är det viktigt att ha en försäkring. En hemförsäkring skyddar din lösegendom och ger också viss ersättning för ansvarsskador. Din ordinarie hemförsäkring täcker normalt dock inte skador som uppstår på lägenheten och därför är det viktigt att man tecknar till ett sk Bostadsrättstillägg. Har du detta skydd så tar försäkringen många av de skador som kan uppstå på väggar, fönster, golv och inredning som uppstår i din lägenhet. Styrelsen rekommenderar alla att ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg för att mildra effekter vid större eller mindre katastrof.

Föreningen har själv en försäkring som täcker skador på fastigheten. Denna försäkring har dock  självrisker på ett eller två basbelopp, (ca 45 / 90 tkr) vilket gör att föreningen får ta alla kostnader för enskilda skador som uppgår till detta belopp. Belopp därutöver täcks av försäkringen. Den högre självrisken är aktuell vid vissa vattenskador.
Vi har alltså tillsammans ett stort ansvar att förebygga skador.

Varje lägenhet ska vara utrustad med en brandfilten som ett led i att arbeta skadeförebyggande.
Vår förhoppning är att den finns på rätt ställe den dag den behövs. Vad vi vet så har ingen hittills behövt använda dem, vilket är positivt – skulle ni ha gjort detta så meddela oss så kan ni få en ny. Vi har några i lager.

Vi har också ett ansvar att vårda vår fastighet och en detalj vi vill påminna om nu är att inte förstöra eller göra hål i fönsterbågar och karmar nu sedan de är aluminiuminklädda. Varje hål utgör en risk att skapa fuktskador i bakomliggande karmar vilket ska undvikas. Om termometer önskas vid fönstret kan detta gärna vara av modell  som kan fästas direkt på fönsterglaset utan åverkan på aluminiuminklädseln.

Vattenanslutningar och avlopp/golvbrunnar
Ett annat sätt att arbeta skadeförebyggande är att kontrollera diskmaskinsanslutningar och rensa i golvbrunnar. Det är viktigt att översynen och egenkontrollen av detta sker med regelbundenhet. Vet du hur man gör då man rensar sin golvbrunn? Om inte – så kan vi tipsa om följande Youtube klipp. ”så rensar man avlopp”
En delvis igensatt golvbrunn ger sämre avrinningsförmåga och kan leda till stopp och skador såväl i din egen lägenhet som längre ner i avrinningen.

Byte av batteri i brandvarnare
Kom ihåg att att kontrollera så att brandvarnaren har batteri som funkar. En mycket billig livförsäkring