För våra hyresgäster

I vår förening finns det för närvarande 14 hyreslägenheter. Styrelsens inriktning är att när dessa blir lediga så kommer de att säljas som bostadsrättslägenheter.

För boende hyresgäster gäller samma förmåner och regelverk som för boende i bostadsrättslägenheterna. Detta innebär att som hyresgäst har man rätt till tvättstugor, föreningslokaler, parkeringsplatser, grillplatser osv. men har också samma skyldigheter att iaktta de regler som föreningen satt upp samt möjlighet att delta i städdagar mm. Den information som delges här på hemsidan gäller även hyresgäster såvida inget annat anges. Rena medlemsaktiviteter som t.ex. årsstämma har man dock inte tillträde till.

Under 2016 har en genomgång och upprustning skett av de hyresrätter där boende så önskat.