Städdagar

Vi har städdagar 2 gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. På våra städdagar samlas vi för att tillsammans förbättra såväl vår utomhusmiljö som miljön i vår gemensamma utrymmen såsom cykelrum, tvättstugor och källargångar. Vi brukar då också ordna så att det finns containrar där skräp och avfall kan kastas. För att hålla nere kostnaden för dessa containrar är det viktigt att källsortering sker och att lämnade anvisningar följs, som exemplevis att elartiklar ALDRIG får slängas i den vanliga containern.

Städ-dag annonseras via informationsblad och via anslag i trapphusen.

VÄLKOMMEN att vara med !