Vad händer 2018 ?

Från styrelsens senaste möte finns följande förhoppningar:

* Lokalförädlingsprojektet i port 9-17 påbörjas. Slutförhandlingar pågår med entreprenör om de 400 kvadratmeter som ska förädlas. Arbetet planeras att delas upp i tre etapper med början från port 9 och bedöms prel vara färdigt inom 18 månader.

* Av underhållsarbete prioriteras lagningar av utvändig puts och målning av släta partier på fasaden. Finansiering avsätts även för översyn av planteringar och besiktning av tak.

* Vårt avtal med ComHem går ut vid halvårsskiftet och upphandling har gjorts om ett komplett och förmånligt gruppavtal med Ownit som omfattar såväl ett bra bredband (700-1000/700-1000 Mbit/s överföringshastighet) och ett TV-abonnemang som innehåller 18 av de vanligaste kanalerna + 9 HD-kanaler. Debiteringsprinciperna kring detta kommer att förändras och mer information kommer under jan/feb.

* Fr o m årsskiftet så har Ann-Marie Z på egen begäran bett att få lämnat styrelsen vilket har beviljats. Titti A blir ny kontaktperson för bokningen av föreningslokalen. titti@skogskarlen.se

Vi önskar alla boende ett Gott Nytt SkogskarlenÅr tillsammans!