Möte om byggplanerna längs Sågverksgatan, onsdagen 14/6 kl 18.30

Som de flesta säkert redan vet så planerar Stadsbyggnadskontoret för byggnation längs Sågverksgatan. Planförslaget innehåller nybyggnation av 90 lägenheter i flerbostadshus, sk Stockholmshus. Projektet har diarienummer 2016-17641.

Vi är många som tycker att planerna är alltför brutala. Det lilla gröna skogsparti som finns längs vänstra sidan av Sågverksgatan, både före och efter radhusen om man kommer från tunnelbanan kommer att tas i anspråk. Husen planeras bli 4 våningar höga, byggas nära gatan och utan källare / garage. Den negativa konsekvensen blir betydande för de som bor i flerfamiljshusen såväl som för de som har villor på andra sidan gatan.

Kan vi göra något? Även om vi kan misstänka att dagens politiker och tjänstemän är i det närmaste resistenta mot synpunkter från medborgarna, så måste vi givetvis försöka få lite rimligare proportioner på de här planerna. Kanske går det inte att stoppa projektet helt, men förhoppningsvis ska det inte behöva bli en fyra våningar hög mur längs hela Sågverksgatan.

För att samla alla goda krafter för en rimligare byggnation längs Sågverksgatan kallar vi till ett planeringsmöte. Syftet med mötet är att vi berättar för varandra vad vi lyckats ta reda på, samt formar en handlingsplan för hur vi ska jobba längs den process som Stadsbyggnadskontoret följer för den här typen av projekt.

Tid:      Onsdagen 14/6 kl 18.30. Lokalen öppnar kl 18.00
Plats:   Bäckaskiftsvägen 21, ingång på gaveln av huset en halvtrappa ner från gångvägen. 

Välkomna!

Andreas Ametrin, Birgitta Skagerfält (styrelsen BRF Skogskarlen), Hans Wahlgren