AVGIFTSHÖJNINGARNA BEGRÄNSAS TILL 3%.

Styrelsen har tagit beslutet, i samband med budgetprocessen, att avgifterna höjs med 3% fr o m 1 januari 2024 på våra bostadsrätter. Vi har stora kostnadsökningar på de stora kostnadsposterna då fjärrvärmekostnaden beräknas höjas med 17%, tomträttskostnaden ökar med 10% m m . Vi behöver dock inte – till skillnad från många andra föreningar – höja avgifterna på grund av ökade räntekostnader. Vi kommer genom ombildningen och försäljningen av en hyresrätt i början av hösten kunna amortera ner vår skuld med över 3 Mkr och föreningen har efter detta, till våren en låneskuld som begränsas till 6,97 Mk. (=> lån per kvm bostadsyta 971 kr).

Hyresförhandlingar pågår angående hyresrätterna.