Föreningslokalen

Föreningslokalen är till för alla boende i föreningen och finns under port 21 med ingång från gaveln. Lokalen är utrustad med tv, kök, möbler och porslin för mindre fester och kalas. Det finns ingen projektor i lokalen, men det går att koppla upp en dator till skärmen i köket. Fler än 40 personer får inte vistas i lokalen på grund av brandregler. Här finns även en sovdel med en dubbelsäng och en våningssäng, låsbart med separat nyckel.

Lokalen och övernattningsrummet bokas via Fredrik Johansson i port 23, fredrik@skogskarlen.se. Du får tillgång till lokalen kl. 12 dagen för uthyrning, och lämnar tillbaka nyckeln senast kl. 12 på överenskommen dag. Lokalen skall då vara städad och klar – minneslista för städning finns i lokalen. Lämnas inte nyckeln i tid, debiteras en dag till. Kostnaden för hyran hamnar på din månadsavgift till föreningen – det går ej att swisha eller betala på annat sätt. Om något går sönder i lokalen (glas, koppar, möbler osv) så måste det anmälas till Fredrik. Du skriver under ett hyreskontrakt som framförallt innehåller ordningsregler.

Kostnaden för att hyra föreningslokalen för fest och/eller övernattning är 300 kronor per dygn. Max antal dygn är 7 stycken per tillfälle. Avbokning ska ske senast 48 timmar innan bokad tid, vid senare avbokning debiteras 300 kronor.  

Vi hoppas att ni får mycket nytta och glädje av lokalen!

 

Föreningslokal, samlingsrum

Plats för 40 personer

Kök

Sovdel

 

Regler vid uthyrning av BRF Skogskarlens föreningslokal

§ 1 UTHYRNING
Föreningslokalen gaveln vid port 21 uthyrs till bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i Brf Skogskarlen, i regelverket nedan benämnd hyrestagare. Hyrestagare är ansvarig för den verksamhet som sker i lokalen under hyrestiden.

§ 2 BOKNING
Hyrestagare bokar lokalen genom att ta kontakt med styrelsens ansvarige medlem, för närvarande Fredrik Johansson i port 23, som nås via fredrik@skogskarlen.se.

§ 3 AVGIFT
Lokalhyra 300 kr per dygn.

§ 4 ORDNINGSREGLER
Då föreningslokalen är belägen i samma byggnad och under ordinarie boendelägenheter ska hänsyn tas till boende i omgivningen.

  • Tystnad ska råda från lokal och utrymme utanför lokalen efter kl. 22.00 måndag–torsdag och efter kl. 23.00 fredag–söndag
  • Lokalen får nyttjas fram till kl. 24.00 (fredag och lördag en timme senare dvs. till 01.00) Därefter ska arrangemang kring hyrestillfället vara avslutat
  • Rökning får inte ske i lokalen
  • Husdjur får inte vara med in i lokalen
  • Eventuella kostnader för utryckning av störningsjouren i samband med uthyrningen bekostas av hyrestagaren.

§ 5 STÄDNING
Lokalen ska efter hyrestillfället vara i samma skick som innan. Städning ska ske, enligt i lokalen uppsatta instruktioner. Om städning inte är utförd ska bokningsansvarig omgående rapportera detta till Hyrestagare. Styrelsen förbehåller sig då rätten att på Hyrestagarens bekostnad få städning utförd av städfirma. Normalt om inget annat överenskommet ska städningen vara utförd till kl 12.00 under nästföljande dag och erhållen nyckel återlämnas till bokningsansvarig.

§ 6 ANSVAR
Hyrestagare har ansvar för sina gäster och för lokalen under hyrestillfället. Skador som av oaktsamhet orsakas av hyrestagaren eller dennes gäster ska ersättas av hyrestagaren.

§ 7 REGELEFTERLEVNAD
Om reglerna inte följs i samband med hyrestillfälle kan styrelsen fatta beslut att neka hyrestagaren förnyat förtroende att hyra lokalen under viss tidsperiod.