Bredband

NY INFO från DEC 2017:

Vårt avtal med ComHem går ut vid halvårsskiftet 2018-06-30 och upphandling har gjorts om ett komplett och förmånligt gruppavtal med Ownit som omfattar såväl ett bra bredband (700-1000/700-1000 Mbit/s överföringshastighet) och ett TV-abonnemang som innehåller 18 av de vanligaste kanalerna + 9 HD-kanaler. Debiteringsprinciperna kring detta kommer att förändras och mer information kommer under jan/feb.

BEFINTLIGT UPPLÄGG:

Sedan 1 november 2014 har vi gruppanslutning via ComHem.

Bandbredden är begränsad men möjlig att uppdatera till större bandbredd. Avtalet ger alla boende bredband 50/10 och telefoni till en månadskostnad på 85 kr inkl moms som debiteras föreningen. Avtalet gäller från 1 november.
Detta betyder att för dig som Brf-ägare som idag har:

  • ComHems bredband 50/10 bortfaller bredbandskostnaden på din faktura
  • ComHems bredband 100/10 får en månadsavgift på 50 kr. (den kostnad ComHem tar för den som vill uppdatera från 50/10 till 100/10)
  • ComHems telefoni slipper anslutningsavgiften framöver men får en minimidebitering på 29 kr i månaden för samtalsavgifter – även om inga samtal görs.
  • Ovanstående gäller från avtalsstart 1 nov oavsett vilken bindningstid man har på sitt enskilda avtal med ComHem.

De Brf-ägare som inte har ComHems avtal idag kan:

  • Gratis ansluta sig till bredband 50/10 och till en månadskostnad av 50 kr eller ansluta sig till 100/10. Nödvändig kommunikationsutrustning ingår i avtalet.
  • Till en samtalsavgift på minst 29 kr/månaden ansluta sig till ComHems telefoni.
  • Anmälan sker enklast till ComHems kundtjänst för gruppavtal 0775-17 17 20.

Tycker du det är viktigt vilken bredbandslösning vi har på sikt? Du kanske t o m har kunskap som kan komma alla till del. Intresserade får gärna vända sig till Niclas Zeising – port 29 , eller vår tekniske förvaltare Johan Eklund – som lovat bistå och bereda frågan för styrelsen.