Kalender

AKTUELLA DATUM 2021: 
(Fetstil = berör alla )

  • 10 mars – sista dag att skicka in motioner till årsstämman (info@skogskarlen.se)
  • 16 mars – styrelsemöte 18.00
  • 20 april – styrelsemöte 18.00
  • 25 april – städdag 10.00–14.00
  • 4 maj – föreningsstämma 19.00
  • 18 maj – styrelsemöte 18.00
  • 15 juni – styrelsemöte 18.00