Parkeringsplatser

Vi har i föreningen har 25 parkeringsplatser som hyrs ut till boende i Skogskarlens fastigheter. Det är för närvarande kö för att få en parkeringsplats. Kön hanteras av vår ekonomiska förvaltare Rbekonomi.
Telefon    010-1757100
Öppet vardagar 9.00–12.00
kundtjanst@rbekonomi.se
Anmälningsdatum styr köplacering.

Hyran är 350 kronor i månaden. Endast en parkeringsplats eller köplats per lägenhet och parkeringsplats får inte hyras ut i andra hand *). Vid tilldelning av parkeringsplats, som sker skriftlig från Rbekonomi, ska svar lämnas inom 8 dagar. Det finns möjlighet att tacka nej vid två tillfällen utan att förlora sin placering i kön. Därefter behöver en ny ansökan göras för att ställa sig i kön igen. Tillträdesdatum till lägenhet är första möjliga anmälningsdatum till kön.

Om två boende vill byta parkeringsplats så hanteras detta byte av hyrestagarna själva.
Genomfört byte anmäls till Rbekonomi.

*) De som hyr ut sin bostad i andra hand får ha kvar sin parkeringsplats under förutsättning att den hyrs ut till den person som står först i kön. Uthyrningen ska då ske motsvarande tiden för andrahandsuthyrningen av bostaden. Hyrestagaren av den tillfälliga parkeringsplatsen ska behålla sin köplats.


Aktuell kö för våra parkeringsplatser 2020-11-17
Placering, anmälningsdatum och lägenhetsnummer:

 1. 2014-11-09, 370
 2. 2015-09-23, 354
 3. 2016-07-05, 321
 4. 2016-11-16, 315
 5. 2017-03-07, 317
 6. 2017-03-14, 351
 7. 2017-09-19, 311
 8. 2018-04-20, 299
 9. 2018-05-30, 392
 10. 2018-07-10, 358
 11. 2019-01-23, 313
 12. 2019-01-24, 305
 13. 2019-01-30, 361
 14. 2019-04-30, 355
 15. 2019-05-10, 323
 16. 2019-07-02, 368
 17. 2019-07-12, 314
 18. 2020-04-30, 381
 19. 2020-06-03, 297
 20. 2020-06-11, 333
 21. 2020-06-12, 406
 22. 2020-09-23, 329
 23. 2020-09-28, 360
 24. 2020-10-01, 382