Nycklar och taggar

Från och med 2019-06-01 tillämpar föreningen inpassering med tagg genom entréportar. Taggarna är programmerade att de ger tillträde till alla portar under dagtid (07.00–22.30) vilket gör att alla kan komma åt båda tvättstugorna och de gemen­samma cykelförråden. Under nattetid ger taggen endast tillträde till den egna porten.

Skulle tagg tappas är det viktigt att detta omedelbart anmäls till Birgitta eller Katarina i styrelsen. Då spärras den tagg som har den färg som du angett att du förlorat.

Förutom inpassering till entréport finns också möjlighet att via porttelefon ringa upp boende som genom att ange 5:a i telefonen kan ge tillträde till porten.

Önskas fler taggar kan detta beställas via talong som skickas till Birgitta i styrelsen. Kostnad för administration av detta är 250 kr som debiteras på kommande hyres/avgiftsdebitering.

Till källarförråd och vissa cykelgarage behövs nyckel, då taggläsare inte är installerat för inre passager. Nycklar till dessa lokaler hanteras av Bergs Lås. Rågsveds Centrum
Telefon: 08-86 30 30  info@bergslas.se

Frågor kring inpasseringar hanteras i första hand av Birgitta i styrelsen.