Stadgar

På årsstämman den 10 maj 2016 godkändes förslaget på nya stadgar. Då detta var andra gången stämman godkände dem är de därmed gällande.  (Vid stämman den 20 maj 2015 godkändes förslaget en första gång)

 Föreningens stadgar fr o m 2016-05-10 (pdf)

 Tidigare stadgar – gällande fram till 2016-05-10 (pdf)