Stadgar

Föreningens stadgar fr o m 2023-05-03 (pdf)

Tidigare stadgar – gällande från 2016-05-10 till 2023-05-03 (pdf)

 Tidigare stadgar – gällande fram till 2016-05-10 (pdf)