Fönsterrenovering

Målsättningar med fönsterreparationerna är att:

· Minska framtida underhållsbehov
· Förbättra inomhusklimatet
· Minska energiförbrukningen

Information från Fog & Fönster:
· Vanliga frågor vid fönsterrenovering
· Tilläggsbeställning om du vill ha retro-handtag på dina fönster (pdf)
· Råd och skötselanvisningar för de nya fönstren (pdf)
· Preliminär tidplan, Bäckaskiftsvägen 7-33 från Fog & Fönsterservice

2016-05-19 Slutmöte i Fönsterprojektet. Fog och Fönster Patrik Nyström, Projektledare Krister Gustavsson från Byggfab samt styrelsen via ordförande gick igenom den dokumentation kring arbetet som överlämnades till föreningen. Alla var överens om att arbetet och samarbetet har fungerat mycket bra. Fel och brister som upptäcks framöver ska hanteras via ordinarie felanmälning, dvs till T&T förvaltning. Dessa avgör därefter om det är en brist som kan hänföras till lämnade garantier på arbete eller material.

2016-02-01 Avetablering men projektet fortsätter och slutförs under mars
Vi i styrelsen har till Fog & Fönster uttryckt tack och beröm på det sätt som de genomfört vår fönsterreparation. Vi alla, såväl entreprenör som boende, hade ju tur med vädret då hela december var ovanligt varm. Under januari har vi konkret fått uppleva glädjen över att ha fått våra nya fönster installerade då kylan kom med många minus!

Från styrelsens sida vill vi även framföra ett tack till alla boende som på ett positivt sätt har ställt upp och varit tillgängliga och gett tillträde till såväl lägenheter som förråd.

Som ni nog märkt har Fog & Fönster tagit bort sin etablering hos oss men på grund av leveransproblem har inte fönstren till ateljéerna blivit installerade ännu utan det sker i mitten av mars. Först då sker slutlig summering av arbetet och installationen blir fullföljd.

Om ni under tiden fram till mars upplever brister i installationen på sådant som besiktningen inte har observerat ber vi er att kontakta Patrik Nyström 070-761 32 09. Om det inte är något akut så kan de titta på detta i samband med komplettande installationerna i mars. Efter slutbesiktningen i mars är det sedan vår normala tekniska förvaltning som ni kontakter om det blir problem.

2015-12-11 Rapport från byggmötet 10 december
Med jämna mellanrum, under fönsterrenoveringsprojektet, träffas representanter från Fog & Fönster, konsulterande Projektledare från Byggfab samt styrelserepresentanterna, Anna Sofi, Alexander och Ingmar till byggmöte.
På dessa möten går vi genom tidplanen, kvalitet på arbete och genomförande samt frågeställningar som dykt upp.
På torsdagens möte, 10 dec, konstatera vi att Fog & Fönster nu på grund av sjukdomar ligger efter sin tidsplan med några dagar. Ambitionen är dock att fullfölja och bli klara med alla lägenheter innan jul. Från styrelsens sida påpekar vi dock vikten för entreprenören, att precis som tidigare, vara lyhörda gentemot lägenhetsinnehavarnas önskemål.
Källarförrådens fönster och trapphusfönstren kommer att bytas under mellandagarna. Aviseringar till de som har källarfönster kommer inom kort att skickas ut. Själva installationen går på några timmar om Fog & Fönster på ett bra sätt kommer fram till fönstren. De större ateljéfönstren kommer på grund av leveransproblem att bli installerade lite senare.
Vår förhoppning är att alla känner sig nöjda med de installationer som skett. Är det något ni undrar över så är det viktigt att ni nu gör påpekande eller pratar med installatörerna så länge de finns på plats. För en jämn värme, utan kalldrag är det viktigt att ventilerna i fönstren är öppna och att radiatorerna inte är skymda av möbler eller gardiner. Av besiktningsprotokollen ser vi att överlag så är det ett mycket bra arbete som är gjort – men detta hindrar inte att det i något enskilt fall kan bli aktuellt med någon justering om det finns drag från någon fönsterbåge.
I samband med att alla lägenheterna är klara kommer viss del av etableringen på gården att försvinna men containrarna utanför 31 och 33 kommer troligen att vara kvar tills arbete är slutfört helt.

2015-11-28
Snart har alla lägenheter fått sina fönster utbytta. Just nu pågår arbetet i port 15 och sedan är det dags för portarna 17, 19 och 21. Dessa ska enligt plan vara åtgärdade innan jul. Arbetet har utförts på ett mycket bra sätt av personalen på Fog & Fönster under ledning av Patrik Nyström och Magnus Johansson. Vår förhoppning är att vi ska vårda dessa fönster på ett bra sätt och därmed begränsa framtida underhållskostnader.
Hittills har vi inte fått några obehagliga överraskningar i form av tilläggskostnader/arbete utanför offert. De kostnader vi medvetet har tagit är investeringen i eluttag på alla balkonger, samt klädhängare. Hoppas dessa kommer till glädje.
Styrelsen ser gärna att det lyser lampor under juletid på alla balkonger nu då alla kommer att ha tillgång till ett eluttag.
Efter arbetet med lägenheterna så kommer källarfönstren att bytas ut. Dessa fönster blir av samma typ som trapphusfönstren, dvs med aluminiumbåge både på utsida och insida. De är inte delningsbara. Det är viktigt att alla som har källarfönster i förbereder genom att plocka undan så att medarbetarna på Fog & Fönster kommer åt fönstren på ett bra sätt.
Vår förhoppning är att Fog & Fönster ska nå alla berörda med avisering när det dags. Får du ingen info men vet att du har ett fönster kan du kontakta Magnus Johansson.

2015-10-03
Rapport från senaste byggmöte: Arbetet som Fog och Fönster utför flyter på bra. Arbetet ligger före ursprunglig planering varför man väljer att ta ett break i installationerna under vecka 44, dels för att vänta in leveranser och dels för att det är höstlov och en del boende kan vara bortresta. På byggmötet tog vi beslut att mot mindre merkostnad välja de mer antika handtagen till fönstren i trapphuset. Dessa kommer att installeras efter hand då de blir levererade. Från föreningens sida uttryckte vi belåtenhet med arbetet som utförs och hoppas att ni som boende upplever detsamma. Har ni synpunkter på arbetet är vi tacksamma om vi (Anna Sofi, Alexander eller Ingmar) får del av detta. Nästa byggmöte är den 29 okt.

2015-09-03
Fönsterrenoveringen startar i port 31 och och fortsätter fredagen den 11/9 i port 33.

2015-08-25
Preliminär tidplan från Fog & Fönsterservice
Brf Skogskarlen Preliminär Tidsplan Trapphus P15077 Bäckaskiftsvägen 7-33

2015-08-12
Byggstartsmöte
Genomgång av förutsättningar/beställningar och val tillsammans med Fog & Fönster samt vår projektledare Krister Gustafsson från Byggfab.

2015-06-30
Provinstallationen av fönster är nu genomförd och det har blivit bra!
Provinstallation och renovering har skett i en lägenhet i port 17. Fönster och balkongdörr i vardagsrummet är utbytt samt köks- och badrumsfönstren. I det övre trapphuset i samma port är också ett fönster utbytt. En del kompletteringar och justeringar kommer att ske under veckan utifrån den slutbesiktning som gjordes igår (29 juni). För er som är intresserade av att se hur det ser är ni välkomna att besöka lägenheten och se provinstallationen 6 juli, 5 och 17 augusti kl. 18.00 – 19.00.
Startmöte för entreprenaden sker andra veckan i augusti. Efter det skickas information ut till de som är berörda i första etappen. Under vecka 35 planeras också ett informationsmöte för de boende som berörs i den första etappen. Arbetet drar sedan igång vecka 37 med portarna 31 och 33 som start. Se bilder från provinstallationen här.

2015-06-18
Fönsterrenoveringsarbetet påbörjas
Den 24 juni kommer provrenovering att göras av Fog & Fönster i trappuppgång och en lägenhet i port 17. Vi återkommer med information om när det blir allmän visning av denna renovering.
Fog & Fönster har börjat planlägga arbetet inför hösten och bestämt att de börjar med de ”små” husen. För att arbetet ska komma igång direkt efter sommaren behöver de redan nu göra exakta mätningar för att kunna beställa fönsterbågar.
Fog & Fönster önskar därför tillträde till lägenheterna i portarna 23, 25, 27, 29, 31 och 33 onsdagen den 24/6 kl 9.30 – 16.00. Om ni ej kan vara hemma går det bra att lämna nyckeln i tuben i din dörr. Var vänliga och plocka undan från era fönsterbänkar. Mätningen tar ca 20 – 30 minuter per lägenhet. Om du har frågor går det bra att kontakta Patrik Nyström på Fog & Fönster, telefon 070-761 32 09 eller patrik@fogen.se
Efter avslutad mätning får du tillbaka din nyckel i tuben.

2015-06-04
Entreprenadavtalen med Fog och Fönster Service AB är nu underskrivna.
Nästa steg blir att ha ett uppstartsmöte med entreprenör, projektledare (Byggfab) ihop med våra representanter i styrelsen (Anna Sofi och Alexander).  Vi besökte för några veckor sedan en bostadsrättsförening där Fog o Fönster har gjort motsvarande arbete. Det ser bra ut.
Här finns några bilder från det besöket.

2015-05-08
Styrelsen har tagit beslutet att låta Fog och Fönster AB få fönsterrenoveringsuppdraget. Företaget har gjort liknande renoveringar med goda vitsord och våra konsulter har samstämmigt rekommenderat oss att välja dessa.
Nu planeras ett startmöte då detaljerna planeras. Målsättning är att en provinstallation ska ske före sommaren i en av våra lägenheter. Installationen kan sedan visas upp för alla intresserade. Därefter påbörjas arbetet så fort fönstren har tillverkats efter sommaruppehållet.
Fog och Fönster, som har stor erfarenhet av arbete i Bostadsrättsföreningar, kommer att skicka ut information och hålla informationsmöte när renoveringen närmar sig för respektive boende.

2015-04-08
Anbudstiden för offerterna har blivit förlängd så än har vi inte någon mer information kring kostnadsuppskattningen. Vid visningen som Byggfab ordnade för intresserade entreprenörer så framkom det ett önskemål att få nyttja gräsmattan mellan 31 och 21 som uppställningsplats
för material och inventarier och vår föreningslokal som ”personalkontor”. Detta leder till begränsade möjligheter att hyra den under renoveringsperioden.

2015-01-28
Styrelsemöte: Genomgång av Byggfab;s kompletteringar av upphandlingsunderlag.
I underlaget anges att arbetet ska vara utfört under tiden augusti 2015 till februari 2016 med målsättning att lägenheterna görs först och att lokaler och förråd sker under vintern. Även övriga detaljer kring entreprenörernas ansvar regleras i underlaget som inom kort kommer att skickas ut till nio utvalda entreprenörer med goda vitsord.

2014-11-18
Styrelsemöte: Beslut att badrumsfönstren som byttes i samband med stambytet inte ska ingå i upphandlingen. Mötet beslutade också, efter inhämtande av tre olika offerter, anta Byggfab;s offert för projektledning av det fortsatta upphandlings- och genomförande arbetet. Byggfab AB är involverade i liknande arbete och medarbetare och VD Mats Tibblin var projektledare för stambytet som, på ett bra sätt, genomfördes i vår förening 2009.

2014-10-21
Styrelsemöte: Genomgång av ACC upphandlingsunderlag.
Kompletteringar och beslut om att även källarlokalernas och ateljéernas fönster ska ingå i upphandlingen.

2014-09-23
Styrelsemötet inleddes med en träff med ACC för genomgång av detaljer.
Beslut att låta ACC gå vidare med att göra upphandlings och förfrågningsunderlag.

2014-08-19
Styrelsen fattar beslut, efter analyser av ACC;s sammanställningar att reparationerna bör genomföras enligt modell 3C.
Detta alternativ innebär att fönsterkarmen behålls men fönstret får nya bågar och gångjärn. Bågarna ska anpassas till befintlig karm med säkrad manövrerbarhet och passning och med säkerställd funktion och täthet. Utvändig båge blir av aluminium med isolerglas med samma profiler som dagens. Inre båge blir med 2-glas fönster i vitmålat trä och med profilering som liknar dagens båge. Mellan bågarna ska det finnas en 25 mm. persienn.

2014-05-13
På årsstämman fattades följande beslut:
• Styrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med fönsterrenovering för underhåll och energibesparande åtgärder upp till en kostnad av 8 Mkr inkl. moms.
• Styrelsen ska sträva efter begränsad utseendemässig förändring av fönstren
• Styrelsen får uppdraget, om kapital inte blir tillgängligt via avyttring av
hyresrätter, ta lån på delar eller hela beloppet för att lösa finansieringen av
investeringen.

2014-02
ACC gör besiktningar av ett antal lägenhetsfönster och balkongdörrar.
Besiktningen utgör underlag för åtgärdsförslag som kommer att finnas i den fönsterutredning som ACC arbetar fram.

2013-11
T&T får uppdraget att ta fram förslag på fönsterkonsulter som kan göra undersökningar och komma med förslag på åtgärder för renovering av fönstren i vår förening. På styrelsemötet 2013-12-18 tar vi beslutet att låta ACC Glaskonsulter få uppdraget.