månadsarkiv: januari 2018

Avtal med Haax undertecknat avseende skapandet av bostadsrättslägenheter

Idag är avtal undertecknat avseende förädling av lokalytorna i port 9-17 om 400 kvadratmeter. Avtal tecknades med samma entreprenör, Haax properties AB, som förädlade ytorna i port 25. Styrelsen valde denna entreprenör då samarbetet och lösningarna avseende tidigare förädling har fungerat mycket bra.

Avtal innebär att:

  • Arbetet påbörjas omgående och byggstart är planerat till 1 april 2018
  • Arbetet blir etappindelat i tre etapper med början från port 9 och ska vara färdigställt inom 2 år.
  • Avtalet ger föreningen ett betydande kapitaltillskott vilket gör att föreningen kan mer än halvera sin låneskuld
  • Avtalet innebär samtidigt att entreprenören tar ansvar för stor del av kringinvesteringarna som är förknippade med denna förädling
  • Entreprenören kommer i första hand att satsa på mindre lägenheter, enligt samma upplägg som är i markplanet 19-21, dock max 18 stycken lägenheter.

Ytterligare information kommer att ges i informationsblad framöver och till stämman kommer kompletterande ritningar att presenteras. Föreningen ser fram emot ett spännande och givande samarbete med Petter Hägerbäck och Oscar Axelsson i Haax AB.

Bebyggelse Sågverksgatan

Snart står det nya hyreshus med 90 lägenheter i skogen bakom vårt största hus längs Sågverksgatan om vi inte gör mer. För oss kommer det att innebära att vår skog försvinner och att parkeringssituationen i närområdet kommer att ansträngas ytterligare. Husen som planeras har 4 våningar och kommer med största sannolikhet att upplevas som en ”vägg” mellan oss och våra grannar i villorna intill.

Skriv en protest till Stadsbyggnadskontoret. Det behöver inte vara någon längre avhandling, viktigast är att Du protesterar. Prata med Dina grannar och få även grannarna att skriva en protest till Stadsbyggnadskontoret. Vidareförmedla denna uppmaning till alla Du känner som kan vara intresserade av bidra i protesterna. En person kan inte göra allt men alla kan göra lite!

Tips, argument och adresslista dit protesterna ska skickas finner Du på hemsidan  https://sagverksgatan.wordpress.com/category/argumentsamling/.
Adresserna ligger i menyn.
https://sagverksgatan.wordpress.com

Hälsningar Styrelsen