Författararkiv: Ingmar Åkesson

Städdag 29 september

Höstens städdag blir den 29 september. Vi samlas på gården kl 10 för sedvanlig information och sedan delar vi upp dagens arbete. I år, då Susanne – vår vicevärd – har skött gården så fint så blir det kanske inte så mycket att göra i rabatterna på gården. Däremot så hoppas vi att vi kan få ordning på baksidan. Ta ner sly, städa och göra fint. Efter arbetet samlas vi vid grillen och äter något vi grillat och har trevligt ihop. VÄLKOMNA !

Inpassering via Tagg

Det sista steget i omläggning till nytt skalskydd har nu gjorts genom att inpassering nu måste ske via utdelade taggar. Har man inte tagg kan man dagtid anropa de boende genom porttelefonerna. Får man sådana samtal uppges idag att samtalet, i vissa fall, kommer från felaktig port.

Dagtid/kvällstid fram till 22:30 fungerar utdelad tagg till alla portar men efter 22:30 är det endast till den egna porten som taggen ger tillträde till. Ev frågor: Kontakta i första hand Birgitta och Anna Sofi i styrelsen.

Bokningssystem för tvättstugorna

I informationsbladet som förhoppningsvis delas ut i slutet av veckan skriver vi om vad som gäller kring bokning av tvättstuga. Fram till 1 juni så är det gamla systemet, dvs med notering på uppsatta lappar vid tvättstugorna framför stugorna i port 15/17 och för 23/25 de gamla rutinerna, som gäller

Inpassering via Tagg – ny chans att hämta ut tagg

Nu har taggarna till vår nya inpasseringslösning kommit. Har du missat att hämta ut dem på de angivna tidpunkterna? Du får en ny chans:  Tisdag den 21 maj klockan 17:45 – 18:00.   Då taggen används mot displayen/läsaren vid dörren ska en 4-siffrig kod anges första gången sedan fungerar den som inpassering i samtliga portar mellan 07:00-22:00 och i den egna porten dygnet runt. Ytterligare info bl a om hur utfasningen sker av dagens system samt hur taggen används vid bokning av tvättstuga kommer i nästa informationsblad.

Stämman 2019-05-07

Årets stämma leddes som vanligt på ett bra sätt av vår tekniske förvaltare Johan Eklund. Styrelsen fick ansvarsfrihet och förnyat förtroende. Revisorer omvaldes och enda förändringen blev att Marianne Bengtsson hjälper Lisen Brorsen i valberedeningen framöver.

På stämman redovisades 2018 års resultat genom att jämföra utfallet, såväl resultat som balansräkning, med Brf föreningarna runt oss och alla inser att vi har en mycket stark ekonomi och väl rustade att även framöver kunna hålla nere avgifterna. Med anledning av detta tog stämman också beslutet att tillstyrka styrelsens förslag om nya portar i samtliga entréer i likhet med de som nu har installerats i portarna 11A och 17A.

Bokslut 2018 klart

Årsredovisningen är nu framme och underskriven av revisor och kommer att formellt antas under stämman den 7 maj. Läs gärna denna. Vi kan glädjas åt ett starkt bokslut och förutsättningar finns att vi även framöver ska ha en god utveckling. Läs mer under fliken ”Om Skogskarlen” – ”Ekonomi” där resultatet också är kommenterat.    Och du som medlem: Vi ses på stämman den 7 maj i vår föreningslokal kl 19:00. Kallelse med agenda och förslag från styrelse är utdelad till alla medlemmar.

Målning av fasad påbörjas

Målningen av de ljusa partierna på vår fasad kommer att påbörjas på måndag den 8 april. Arbetet påbörjas på baksidan av långhuset och sker med hjälp av byggställningar som successivt flyttas runt. I vissa fall även via skylift. Även takfoten (träpanelen) kommer att målas och hängrännor och stuprör kommer att bytas ut. Arbetet utförs av Notio AB som också är den underentreprenör som HaAx anlitar i arbetet med att förädla lokalytorna i port 9-17. Arbetet beräknas utföras under en 2 månaders period. Så till sommaren har vi nya fina fasader!

Utbildning i Brf Ekonomi – 10 april

Funderar du på att byta lägenhet? Har du barn eller vänner som funderar på att köpa lägenhet?

Vad ska man tänka på då man ska köpa bostadsrätt? Hur bedömer man det ena objektet jämfört med det andra? Hur bedömer man föreningens ekonomi?

Vi samlas den 10 april kl 19.00 i föreningslokalen och jämför andra föreningar med vår egen förenings ekonomi. Även du som inte är boende i föreningen är välkommen men då vill vi att du anmäler dig till:  Ingmar@skogskarlen.se

Rapport från styrelsemöte 2019-02-19

INSTALLATION PÅBÖRJAS. På senaste styrelsemöte träffade vi SÄKRA Fastigheter som kommer att installera vårt nya skalskydd, dvs taggläsare och telefon till våra portar och bokningstavlor till våra tvättstugor. De kommer att påbörja lednings-dragningarna för denna installation under nästa vecka (v9).  Alla boende kommer att få blankett att fylla i och vi kommer successivt att informera er om installationsarbetet. Inga ändring i inpassering kommer att ske förrän tydlig information har gått ut till alla boende.

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Styrelsen tog beslut att alla överlåtelser som sker fr o m 1 Juli ska besiktigas innan överlåtelse sker. Syftet med besiktning är att se till så att reglerna för boendet har följts, inga påbörjade läckageskador finns och att föreningen får insyn i lägenheterna. Den som ska överlåta/sälja sin lägenhet kontaktar i god tid innan försäljning vår tekniske förvaltare (info@spetsudden.se) och beställer besiktning. Protokollet från besiktningen lämnas till såväl boende som förening.

VICEVÄRD / PORTVÄRD. Kanske denna uppgift är något för dig? Arbetet består i att ha tillsyn över föreningens byggnader och mark vilket kan vara att:   Se efter då att det är städat och fint på lekplatser, sopstationer, källarkorridorer och grillplatser. Vattna planteringar vid behov under sommaren och påpeka fel och brister till fastighetsskötare. Arbetet kan med fördel delas på flera med ansvar per vecka. Ekonomisk ersättning enligt överenskommelse. Intresserade: Anmäl intresse till  ordförande.