Välkomna till föreningsstämma 4 maj

Årsredovisningen för 2021 som ska behandlas på stämman är nu behandlad av revisorer och styrelse. Den finns att hämta här på hemsidan. Se under ikonen ”Om Skogskarlen” och valet ”Ekonomi”.   Valberedningens förslag på styrelse och styrelsens svar på motioner och egna förslag finns sparade i Simplekos dokumentarkiv. (inloggningsuppgifter finns på senaste faktura) . Stämman äger rum i vår föreningslokal kl 19. Fika serveras! Välkommen!