Författararkiv: Ingmar Åkesson

Extra stämma genomförd

Extra föreningsstämma genomfördes enligt plan den 16 juni. 25 medlemmar deltog, antingen med personlig eller digital närvaro eller via ombud. 22 av dessa var röstberättigade.

Stämman beslöt att styrelsen ska arbeta vidare med att införa ”Gemensam El”, dvs gemensamma el-abonnemang inom föreningen men med individuell mätning och debitering. Stämman beslöt också att arbetet med elöversyn inte ska omfatta arbete eller investering i laddstolpar för elbilar.

Extra föreningsstämma 16 juni 2020

I projektet med översyn av elnätet har vi några ställningstaganden som vi i styrelsen vill hänför till föreningens stämma att fatta beslutet kring.  Frågan gäller att införa Gemensam el och frågan om att skapa laddningsmöjligheter för elbilar vid parkeringsplatserna.

Handlingar till stämman är utdelade till medlemmarnas brevlådor. 

Stämman genomförs i vår föreningslokal men man kan även delta digitalt om man så önskar. 

Aktuellt: 25 maj 2020

1. Föreningens årsstämma genomfördes enligt plan den 6 maj. Styrelsen fick ansvarsfrihet och förnyat förtroende.

2. Våra verksamhetsutövare erbjuds under dessa Coronatider halverad hyra. (Hälften av vår subvention får vi förhoppningsvis tillbaka av staten). Som boende kan vi också stödja dem. Zaza har ett stort utbud av maträtter som man kan hämta om man inte vill äta på uteserveringen. https://www.facebook.com/zazasstureby. Vår andra hyresgäst Amelia Ursache tipsar om munskydd som hon som klädesdesigner har tagit fram. Kan beställas via länk https://www.ameliaursache.com/shop

3. På grund av nya bestämmelser kring taksäkerhet har vi tagit beslut att göra nödvändiga förbättringar. Arbetet inleds inom kort av CC-plåt.

Årsstämma 6 maj 2020

Kallelse till stämma är utdelad till alla medlemmar. Årsredovisning finns nu nedsparad under fliken ”Om Skogskarlen – Ekonomi” här på hemsidan där även årets resultat kort kommenteras.  Inga motioner eller förslag från styrelsen är aktuella att behandla. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter. Om man önskar deltaga digitalt på stämman måste anmälan göras via mail till  Jennifer@skogskarlen.se

TACK!

Tack för engagerat arbete på vårens arbetsdag. Tack för god måltid, tack för gemenskapen och tack för allt arbete som blev gjort. För er som inte deltog så vill vi informera om att vi nu har ändrat i återvinningskärlen. Ytterligare ett plastkärl och ett matavfallskärl finns nu, delvis på nya platser – så kontrollera så att avfallet hamnar i rätt kärl!

Sedan blir det spännande att se om vi under våren får nya boende i vår förening? På städdagen sattes alla fågelholkar upp som barnen har fixat:)

Aktuella datum

 På söndag den 26 april har vi Städdag i föreningen. Vi hjälps åt, på behöriga avstånd i dessa Corona tider, med att snygga upp och göra fint på vår gård och vår omgivning. Samling kl 10:00 på gården.

Den 6 maj kl 19 har vi föreningsstämma. Handlingar och praktisk information angående stämman delas ut den 22 april.

Vill du vara med och snickra ihop några fågelholkar som vi sätter upp på städdagen så gör vi det på gården på kvällen den 23 april.

Corona

Som vi skrev i informationsbladet som delades ut i helgen så är det viktigt att vi hjälper och stöttar varandra i den situation som vi alla befinner oss i.

Vi har redan nu plockat fram sommarmöblerna för att vi ska kunna umgås lite med varandra utomhus. Vi har också öppnat upp möjligheten att få nyttja vår föreningslokal för hemarbete för den som vill jobba ostört. Kanske något viktigt möte som kan klaras av via WiFi och extra bildskärm som finns i lokalen.

Vår förhoppning är också att vi i detta läge gynnar vår hyresgäst Zaza pizzeria som har öppet som vanligt och som är beroende av kunder för att kunna hålla igång sin verksamhet. Passa gärna på att prova något nytt från deras stora meny – det finns mer än Pizzor på den menyn!

.

Ett år går fort….

..och snart är det dags för föreningsstämma igen. Den 6 maj kl 19:00 i föreningslokalen. Motioner till föreningsstämman ska enligt stadgarna vara inne senast 1 feb eller datum som styrelsen bestämmer. Då vi har styrelsemöte den 17 mars så räcker det att vi har eventuella motioner styrelsen tillhanda till dess! Kom gärna med förslag på vad som kan bli bättre i vår förening!

Information från styrelsemöte 18 feb

Lokalförädlingen är slutbesiktigad men vissa anmärkningar och åtgärder måste fixas. Bl a måste golvet i hela korridoren utanför de nya lägenheterna målas om. Korridoren med tvättstugor kommer därför att stängas av helt från kl 08:00 den 25 feb till kl 16:00 den 26 feb. Boende hänvisas till passage via altandörrar. Tänk på att hämta saker från förråd, cyklar eller andra tillhörigheter som behövs innan korridoren stängs av. Tvättstugorna går därför inte att boka under denna tid.

Vi har i styrelsen tagit fram ett nytt välkomstbrev som delas ut till nya medlemmar. Detta brev kan också vara lämpligt att dela ut och ge mäklare vid ev försäljning av lägenhet.

Underlag för upphandling av översyn och förbättring av elnätet  inom föreningen godkändes och kommer att processas vidare av vår tekniske förvaltare. Förhoppningsvis kan vi ge mer info om detta till årsstämman.  

Sammanfattning 2019

Under styrelsemötet vi hade i veckan försökte vi sammanfatta 2019. Vi konstaterar att det stora lokalförädlingsprojekt nu är färdigt för slutbesiktning (sker den 5 feb) vilket sammanfattningsvis har gett oss 17 nya lägenheter och ytterligare 406 kvm bostadsrättsyta. Försäljningen av dessa ytor för förädling har totalt gett föreningen ett kapitaltillskott på 9,72 Mkr. Dessutom har vi fått en ny fin tvättstuga, nytt cykelförråd och uppfräschad miljö på baksidan utan några större tillkommande kostnader.

Den erhållna likviditeten har bidragit till att vi, trots stora kostnader för nya fönster (2015) nya balkonger (2016) och under 2019 fasadrenoveringar, nytt skalskydd och nya fina entréportar, har kunnat sänka föreningens låneskuld. Nu är föreningens skuld nere i 1272 kr / kvm bostadsrättsyta. En mycket låg siffra jämfört med andra föreningar och som skapar förutsättningar för att även fortsättningsvis ha låga avgifter även om räntan skulle stiga.

Visserligen visar 2019 års resultat på ett betydande underskott (prel 2,3 Mkr) men då ska vi beakta att resultatet rymmer underhållskostnader för nya entréportarna på 1,45 Mkr och underhåll och målning av fasad och förbättrad vattenavrinning 925 tkr. Långsiktig budget ger ett utrymme för drygt 1 Mkr i årligt underhåll.