Valberedningens förslag till styrelse

Den 4 maj har vi vår årsstämma.

Valberedningen har följande förslag till styrelse:

  • Ingmar Åkesson ledamot omval
  • Birgitta Skagerfält ledamot omval 2 år
  • Jennifer Solberg ledamot omval
  • Anna Sofi Dahlberg ledamot omval
  • Gisela Montero suppleant omval
  • Anton Liovin suppleant nyval

Doris Dufborg är ledamot i styrelsen och valdes på 2 år på stämman ifjol