Gott Nytt År

Styrelsen önskar ett Gott Nytt År 2022 !  

Vi hoppas att elpriset sjunker – kommande debitering som avser förbrukningen 15 nov  – 14 dec visar dock på  ny ”toppnotering”.

Avgiftshöjningen på 2% som vi tagit beslut på kom inte med i januaridebiteringen så som förvaltningen trodde och vi har därför justerat beslutet att höjningen träder ikraft först fr o m  1 februari – för att slippa retroaktiva påslag.