Åtgärder mot vatteninträngning

De stora regn som fallit i höstas och även nu under våren har gett vatteninträngningar. Därför kommer vi att behöva gräva upp på baksidan av port 7 för att hitta felkällan till att så mycket vatten har trängt in i källarens  förrådslokalen. Arbetet påbörjas i början av nästa vecka (28/29 juni). Vidare åtgärder anpassas därefter utifrån de behov man ser då man gräver.

Vi kommer också att frilägga och förbättra den ventilation som behövs i förrådslokalen under port 7. Vidare så kommer man att fylla i med sand/massor de stora hål som finns till höger om entrén till port 7 som troligen orsakat fukten i trappen mot förrådslokalen.

För källaringången till port 31 kommer man att bygga en mindre vall för att förhindra att vattnet söker sig till källarentrén.

För att förhindra vatteninträngning kan vi alla hjälpas åt att hålla avloppssilarna i trappnedgångarna rena från löv och täckande material.