Föreningsstämma

Tack för deltagande och engagemang vid senaste föreningsstämma den 3 maj. Protokoll från vår föreningsstämma finns nedsparat i Simplekos arkiv. Inloggningsuppgifter finns på senaste avin