Kategoriarkiv: nyhet

Information från styrelsemöte 2020-11-17

För första gången hade vi i styrelsen ett helt digitalt styrelsemöte där alla var uppkopplade och närvarande via sina datorer. Under mötet behandlade vi: 

  • Elprojektets tidsplan håller inte på grund av Corona viruset. Arbetet med uppdateringar i lägenheterna påbörjas först efter årsskiftet.
  • Bauer Elektriska har tagit fram ett erbjudande om byte av spisar som styrelsen ställde sig positiva till och som kommer att erbjudas alla boende
  • Beslut togs att anlita arborist som beskär lönnen vid nedre lekplatsen och som ser över alla tallarna på gården
  • Preliminär budget för 2021 antogs
  • Beslut togs att höja avgifterna för brf-lägenheterna med 3% fr o m  2021-01-01

Nytt infoblad kommer inom kort att tas fram som utförligare beskriver bl a förändringarna i el-projektet,  budgeten och avgiftshöjningen.

Nytt info-blad.

I helgen delade vi ut nytt info-blad till er som bor i vår förening. Som vanligt handlar det om vad som sker i vår förening och denna gång speciellt det som rör el-projektet. Observera att vi vill ha in blanketten för godkännande och tilläggsbeställningar senaste den 10 nov. Saknar du bladet eller beställningstalongen så hör av dig till info@skogskarlen.se

Städdagen den 11 oktober

Ett härligt väder med sol och värme, efter gårdagens regn, gjorde att vi fick en mycket fin städdag i föreningen idag! Vi fick planterat växter och lökar, brandvarnare uppsatta, sopskåp lagade och städat såväl inne som ute. Gårdens gräsmattor blev befriade från barr och grenar. Rabatterna ansade och beskurna. Detta resulterade i en hel container med trädgårdsavfall och en annan container full med övrigt utsorterade saker och skräp. TACK allesamman för en god uppslutning och TACK allesammans för era insatser idag.

El-arbetena påbörjade

Bauer elektriska har, som nu syns på gården, påbörjat arbete med att förbättra belysningarna utvändigt . De har också, i väntan på materielleveranser,  påbörjat installationer invändigt i bl a källarna. Det betyder att strömbrytarna tas bort och rörelsedetektorer finns på de nya lamporna. Arbetet kan också betyda att det tillfälligt kanske saknas ström vid någon kontakt eller belysning i de gemensamma utrymmen. Styrelsens förhoppning är att detta inte ska medföra alltför stora hinder för oss i föreningen.

Elmätar-byte

Ellevio har skickat ut information om att komma och byta elmätare i våra lägenheter. Vår entreprenör Bauer Elektriska har idag informerat Ellevio att de har fått uppdraget att byta ut mätarna och att Ellevio därför kan avboka sitt byte av mätare i lägenheterna i Skogskarlen.   

Nu är det dags för elstigare-projektet!

I nästa vecka – från den 24 aug – påbörjas vårt projekt med översyn av elen. Arbetet utförs av Bauer Elektriska som finns i Årsta. Arbetet inleds med att gräva för nya belysningar på gården och kring parkeringsplatserna. Projektledare i arbetet är Johan Eklund Spetsudden, entreprenörens representant är Ludvig ”Ludde” Bauer, och Brf-styrelsen är representerad av Ingmar och Birgitta. Har ni frågor och tankar – tveka inte att kontakta oss. I kommande informationsblad kommer vi att ge mer utförlig beskrivning över de installationer som är planerade.

Extra stämma genomförd

Extra föreningsstämma genomfördes enligt plan den 16 juni. 25 medlemmar deltog, antingen med personlig eller digital närvaro eller via ombud. 22 av dessa var röstberättigade.

Stämman beslöt att styrelsen ska arbeta vidare med att införa ”Gemensam El”, dvs gemensamma el-abonnemang inom föreningen men med individuell mätning och debitering. Stämman beslöt också att arbetet med elöversyn inte ska omfatta arbete eller investering i laddstolpar för elbilar.

Extra föreningsstämma 16 juni 2020

I projektet med översyn av elnätet har vi några ställningstaganden som vi i styrelsen vill hänför till föreningens stämma att fatta beslutet kring.  Frågan gäller att införa Gemensam el och frågan om att skapa laddningsmöjligheter för elbilar vid parkeringsplatserna.

Handlingar till stämman är utdelade till medlemmarnas brevlådor. 

Stämman genomförs i vår föreningslokal men man kan även delta digitalt om man så önskar. 

Aktuellt: 25 maj 2020

1. Föreningens årsstämma genomfördes enligt plan den 6 maj. Styrelsen fick ansvarsfrihet och förnyat förtroende.

2. Våra verksamhetsutövare erbjuds under dessa Coronatider halverad hyra. (Hälften av vår subvention får vi förhoppningsvis tillbaka av staten). Som boende kan vi också stödja dem. Zaza har ett stort utbud av maträtter som man kan hämta om man inte vill äta på uteserveringen. https://www.facebook.com/zazasstureby. Vår andra hyresgäst Amelia Ursache tipsar om munskydd som hon som klädesdesigner har tagit fram. Kan beställas via länk https://www.ameliaursache.com/shop

3. På grund av nya bestämmelser kring taksäkerhet har vi tagit beslut att göra nödvändiga förbättringar. Arbetet inleds inom kort av CC-plåt.

Årsstämma 6 maj 2020

Kallelse till stämma är utdelad till alla medlemmar. Årsredovisning finns nu nedsparad under fliken ”Om Skogskarlen – Ekonomi” här på hemsidan där även årets resultat kort kommenteras.  Inga motioner eller förslag från styrelsen är aktuella att behandla. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter. Om man önskar deltaga digitalt på stämman måste anmälan göras via mail till  Jennifer@skogskarlen.se