Debitering av el

Simpleko missade att påföra elförbrukningen på augusti månads debitering. Denna kommer därför istället att debiteras på septembers avi som därmed får ”dubbel” debitering.
Vi har i dagarna också erhållit elstödet vilket kommer att tillgodoräknas alla boende efter historisk förbrukning på septemberavin.