MILJÖHUSET

Enligt plan skulle miljöhuset levererats den 27 juni men p.g.a. att vissa material saknas kommer installationen att påbörjas den 11 juli.