Kategoriarkiv: nyhet

Ett år går fort….

..och snart är det dags för föreningsstämma igen. Den 6 maj kl 19:00 i föreningslokalen. Motioner till föreningsstämman ska enligt stadgarna vara inne senast 1 feb eller datum som styrelsen bestämmer. Då vi har styrelsemöte den 17 mars så räcker det att vi har eventuella motioner styrelsen tillhanda till dess! Kom gärna med förslag på vad som kan bli bättre i vår förening!

Information från styrelsemöte 18 feb

Lokalförädlingen är slutbesiktigad men vissa anmärkningar och åtgärder måste fixas. Bl a måste golvet i hela korridoren utanför de nya lägenheterna målas om. Korridoren med tvättstugor kommer därför att stängas av helt från kl 08:00 den 25 feb till kl 16:00 den 26 feb. Boende hänvisas till passage via altandörrar. Tänk på att hämta saker från förråd, cyklar eller andra tillhörigheter som behövs innan korridoren stängs av. Tvättstugorna går därför inte att boka under denna tid.

Vi har i styrelsen tagit fram ett nytt välkomstbrev som delas ut till nya medlemmar. Detta brev kan också vara lämpligt att dela ut och ge mäklare vid ev försäljning av lägenhet.

Underlag för upphandling av översyn och förbättring av elnätet  inom föreningen godkändes och kommer att processas vidare av vår tekniske förvaltare. Förhoppningsvis kan vi ge mer info om detta till årsstämman.  

Sammanfattning 2019

Under styrelsemötet vi hade i veckan försökte vi sammanfatta 2019. Vi konstaterar att det stora lokalförädlingsprojekt nu är färdigt för slutbesiktning (sker den 5 feb) vilket sammanfattningsvis har gett oss 17 nya lägenheter och ytterligare 406 kvm bostadsrättsyta. Försäljningen av dessa ytor för förädling har totalt gett föreningen ett kapitaltillskott på 9,72 Mkr. Dessutom har vi fått en ny fin tvättstuga, nytt cykelförråd och uppfräschad miljö på baksidan utan några större tillkommande kostnader.

Den erhållna likviditeten har bidragit till att vi, trots stora kostnader för nya fönster (2015) nya balkonger (2016) och under 2019 fasadrenoveringar, nytt skalskydd och nya fina entréportar, har kunnat sänka föreningens låneskuld. Nu är föreningens skuld nere i 1272 kr / kvm bostadsrättsyta. En mycket låg siffra jämfört med andra föreningar och som skapar förutsättningar för att även fortsättningsvis ha låga avgifter även om räntan skulle stiga.

Visserligen visar 2019 års resultat på ett betydande underskott (prel 2,3 Mkr) men då ska vi beakta att resultatet rymmer underhållskostnader för nya entréportarna på 1,45 Mkr och underhåll och målning av fasad och förbättrad vattenavrinning 925 tkr. Långsiktig budget ger ett utrymme för drygt 1 Mkr i årligt underhåll.

God Jul !

Styrelsen i föreningen har som tradition att önska God Jul med en liten praktisk sak som kan vara till nytta för boende i vår bostadsrättsförening. Tidigare år har det varit brandfiltar, yttertermometrar, timers och andra säkerhetsdetaljer. I år blev det en grön tratt. Syftet med denna tratt är att man skruvar den på en Pet-flaska och när man får fett över i sin matlagning så tar man fram flaskan och fyller på med överblivet fett. På detta sätt slipper vi att utsätta avloppssystemet för igensättningar och våra avloppssystem får en längre livslängd. Pet-flaskan lämnas till återvinningen, antingen på ÅVC-stationer eller vid våra städdagar inom föreningen. GOD JUL tillönskas ni alla från Styrelsen i Brf Skogskarlen.

Nya entré portar

 Helt enligt plan är nu alla våra gamla portar utbytta mot nya fina ekdörrar. Under kommande vecka kommer kompletterande fogningar att göras vid trösklarna. Översyn och finjustering av dörrstängarna kommer också att ske efter några veckors användning. Vi ber er att vara försiktiga och rädda om dörrarna. Speciellt då ni transporterar större saker, möbler eller cyklar genom entréerna eller källardörrarna. I styrelsen får vi också diskutera smart lösning för att vid sådana tillfällen kunna ställa upp dörrarna. Men precis som tidigare – dörrarna ska vara låsta då ingen inpassering sker.

Tomträtt och budget

Föreningen äger inte marken som vår fastighet står på utan vi hyr den av Stockholm stad genom s k tomträtt. Vårt tomträttsavtal, som är 10-årigt, går fr o m 2021-01-01 in i en ny period vilket innebär kraftigt höjda avgifter. Idag har vi en årlig avgift på 367 tkr. Nya avtalet ger oss en successiv höjning av avgiften under 5 års tid till en årskostnad på 822 tkr. Höjningen motsvarar 12% av våra debiterade avgifter.

På veckans styrelsemöte togs beslut om 2020 års budget. Budgeten, med 1,1 Mkr i underhållskostnader, slutar på ett redovisat resultat på minus 765 tkr. Men om vi räknar bort avskrivningarna så har vi ett positivt likviditetsresultat på 740 tkr. Vår ekonomiska förvaltare föreslår oförändrade avgifter för bostadsrätterna för 2020 vilket också blev styrelsens beslut.

Rapport från senaste byggmöte och styrelsemöte.

Under senaste månaden så har arbetet med lokalförädlingen i källarplanet i port 15-17 gått på lågvarv. Nu kommer dock en period då lägenheterna ska färdigställas. Lägenheterna målas, kaklas och köken installeras. Målsättningen är att allt ska vara klart till jul. Korridoren utanför tvättstugorna kommer också att få en upprustning och för att detta ska vara möjligt så kommer tvättstugan, i port 17, att vara stängd vecka 49 (2-8 december)

Nya entrédörrar är beställda och kommer att installeras under vecka 48-49. (25 nov – 5 dec). Våra inpasseringstaggar ska fungera i dessa på samma sätt som inpassering sker idag.

I styrelsen har vi tagit beslut om att upphandla en förstudie och översyn av eldragningar, installationer utomhus och elkapaciteten i föreningen och i våra lägenheter.

Fredagen den 29 november har vi bestämt att vi ska sätta ljus i våra granar och resa dem. Vi hoppas att många vill hjälpa till med detta och så bjuder vi på lite glögg med tilltugg.

Städdag 29 september

Höstens städdag blir den 29 september. Vi samlas på gården kl 10 för sedvanlig information och sedan delar vi upp dagens arbete. I år, då Susanne – vår vicevärd – har skött gården så fint så blir det kanske inte så mycket att göra i rabatterna på gården. Däremot så hoppas vi att vi kan få ordning på baksidan. Ta ner sly, städa och göra fint. Efter arbetet samlas vi vid grillen och äter något vi grillat och har trevligt ihop. VÄLKOMNA !

Inpassering via Tagg

Det sista steget i omläggning till nytt skalskydd har nu gjorts genom att inpassering nu måste ske via utdelade taggar. Har man inte tagg kan man dagtid anropa de boende genom porttelefonerna. Får man sådana samtal uppges idag att samtalet, i vissa fall, kommer från felaktig port.

Dagtid/kvällstid fram till 22:30 fungerar utdelad tagg till alla portar men efter 22:30 är det endast till den egna porten som taggen ger tillträde till. Ev frågor: Kontakta i första hand Birgitta och Anna Sofi i styrelsen.

Bokningssystem för tvättstugorna

I informationsbladet som förhoppningsvis delas ut i slutet av veckan skriver vi om vad som gäller kring bokning av tvättstuga. Fram till 1 juni så är det gamla systemet, dvs med notering på uppsatta lappar vid tvättstugorna framför stugorna i port 15/17 och för 23/25 de gamla rutinerna, som gäller