Föreningsstämma 3 maj

Årets föreningsstämma blir onsdagen den 3 maj kl 19:00 i vår föreningslokal.

Motioner till stämman ska ha kommit styrelsen tillhanda senast den 15 mars.