Elprisstöd

För privatpersoner med egna el-abonnemang så påbörjas utbetalningarna av stödet i dagarna. För oss som bostadsrättsförening med IMD (Individuell mätning och debitering) så hamnar vi under regelverket för företag. Vi är utlovade samma stöd men vi vet ännu inte när vi erhåller detta.

När vi får ersättningen så kommer det att tillgodoräknas respektive lägenhet efter förbrukning. För varje förbrukad kWh under tiden  1 okt 2021 – 30 sep 2022 kommer de lägenhetsinnehavare som fortfarande var innehavare av sin lägenhet  den 17 november 2022, att få ersättning med 50 öre/kWh. Beloppet avräknas på en kommande debitering.