Föreningsstämma 7 maj

Årets föreningsstämma blir tisdag den 7 maj kl. 19 i föreningslokalen.