Författararkiv: Doris Dufborg

Debitering av el

Simpleko missade att påföra elförbrukningen på augusti månads debitering. Denna kommer därför istället att debiteras på septembers avi som därmed får ”dubbel” debitering.
Vi har i dagarna också erhållit elstödet vilket kommer att tillgodoräknas alla boende efter historisk förbrukning på septemberavin.

MILJÖHUSET

Enligt plan skulle miljöhuset levererats den 27 juni men p.g.a. att vissa material saknas kommer installationen att påbörjas den 11 juli.

2022 ÅRS RESULTAT

2022 års ekonomiska resultat tycker vi är mycket starkt och bra trots att det visar på sista rad en förlust på 734 tkr. Då är resultatet belastat med avskrivningskostnader på 1650 tkr. Likviditetsmässigt har vi därför ett resultat på plus 916 tkr vilket gör att vi under våren gör en amortering av vår låneskuld på 700 tkr.  Detta gör att medlemmars del av föreningens skuld minskar ytterligare. Vid bokslutet var den 1523 kr per kvadratmeter bostadsyta. Efter amortering är den 1425 kr per kvadratmeter bostadsyta. Ett mycket lågt tal jämfört med andra bostadsrättsföreningar vilket gör att föreningen även fortsättningsvis kan hålla låga avgifter. Årsredovisningen finns nu under flik OM SKOGSKARLEN – EKONOMI på vår hemsida. Denna kommer att redovisas och behandlas på vår årsstämma den 3 maj.