Avtal med Haax undertecknat avseende skapandet av bostadsrättslägenheter

Idag är avtal undertecknat avseende förädling av lokalytorna i port 9-17 om 400 kvadratmeter. Avtal tecknades med samma entreprenör, Haax properties AB, som förädlade ytorna i port 25. Styrelsen valde denna entreprenör då samarbetet och lösningarna avseende tidigare förädling har fungerat mycket bra.

Avtal innebär att:

  • Arbetet påbörjas omgående och byggstart är planerat till 1 april 2018
  • Arbetet blir etappindelat i tre etapper med början från port 9 och ska vara färdigställt inom 2 år.
  • Avtalet ger föreningen ett betydande kapitaltillskott vilket gör att föreningen kan mer än halvera sin låneskuld
  • Avtalet innebär samtidigt att entreprenören tar ansvar för stor del av kringinvesteringarna som är förknippade med denna förädling
  • Entreprenören kommer i första hand att satsa på mindre lägenheter, enligt samma upplägg som är i markplanet 19-21, dock max 18 stycken lägenheter.

Ytterligare information kommer att ges i informationsblad framöver och till stämman kommer kompletterande ritningar att presenteras. Föreningen ser fram emot ett spännande och givande samarbete med Petter Hägerbäck och Oscar Axelsson i Haax AB.