månadsarkiv: augusti 2018

Aktuell info Augusti 2018

Följande händer i vår förening:

  • En besiktning gjordes av våra tak i början av sommaren. Nu åtgärdas dessa anmärkningar, byte av takpannor och andra mindre reparationer.
  • Lokalförädlingsprojektet följer tidsplan och 5 lägenheter kommer att vara färdigställda i början av oktober. Nytt byggmöte har vi den 5 september.
  • Bygglov har ännu inte erhållits kring nytt cykelförråd. Därav har inte bortforslade av sopskärl prioriterats men styrelsen tar nu i ärendet.
  • Entréerna till de nya lägenheterna kommer att vara dagens källarentré mellan port 11/13 som kommer att vara huvudentré och ha postboxar för 8 lägenheter med adress 11A och resterande lägenheter kommer att ha huvudentré i passagen mellan port 17 och 19 med adress 17A.
  • Styrelsen arbetar med att upphandla nya portar till dessa entréer. Tanken är att få dörrar i mörkare ek med fönster – enligt samma utseende som portarna i Brf Sturebo. Långsiktig målsättning är att alla portar ska få nya dörrar med enhetlig utformning.
  • Trappen till dessa entréer med trappa och ramp kommer att ändras så att de framöver bara har trappa. Rampen kommer att finnas kvar i entréen till källardörr mellan port 7 och 9 eftersom barnvagnsförrådet kommer att vara i denna port.
  • Styrelsen har begärt in offert på nya inpasseringssystem och skalskydd för våra portar och lokaler. Ett förslag är att framöver ha låsta portar med kod för dagpassage och tagg/bricka för kväll/nattpassage.
  • Styrelsen har beställt uppföljande besiktning av våra balkonger och fönsterinstallationer. Preliminärt kommer detta att ske vecka 43. Har du gjort observationer som ska beaktas vid denna besiktning – lägg info till ingmar@skogskarlen.se så kan vi förbereda ärendena. Avisering kommer att ske i god tid innan besiktning.

Den 18 september har styrelsen sitt nästa sammanträde. Finns det synpunkter på ovanstående är det bra om det förmedlas till någon styrelseledamot innan mötet.

 

Agenta övertagit av Riksbyggen under namnet ”Förvaltning i Östersund AB”

Information från Agenta:

Riksbyggen förvärvade Agenta Förvaltning AB i februari 2018 och vi träffade då en överenskommelse med säljarna om att namnet och loggan för Agenta skulle upphöra. Den tiden är nu kommen och ni har kanske redan börjat märka saker som hänt, om inte så kommer här lite förtydligande.

Bolaget:  Bolagsnamnet är Förvaltning i Östersund AB och har varit sen ett par månader tillbaka.

Logga: Agenta tas bort och ersätts av Riksbyggen.

Hemsidan: www.agentaförvaltning.se avslutas och ny adress är www.rbekonomi.se

Mejl:  Alla mejladresser som har xxxxx@agentaforvaltning.se ändras till xxxxx@rbekonomi.se

Allt ovan ska fungera från och med 2018-08-20.. Personal och telefonnummer är detsamma som tidigare och vi hälsar Er alla varmt välkomna till RBEkonomi.

Inbrott i källarplanet i portar 9-19

I måndags upptäcktes inbrottsförsök och skadegörelse på källarplanet i
portarna 9-19. Många dörrar har försökts att brytas upp, speciellt
ståldörrarna, några passager och vissa  förråd har fått sina lås borttagna. Även väggar har slagits in för att komma åt förråd. Händelserna gör att vi i styrelsen får påskynda arbetet
med ny inpasseringslösning till våra portar och förråd och frågan kommer
att behandlas på styrelsemötet den 21 augusti.
Gemensamt för våra inbrott är att det inte finns några skador på vårt
skalskydd, dvs våra ytterdörrar och det betyder att antingen så är vi
slarviga med att se till att portar och källarpassager blir ordentligt
stängda eller så är någon nyckel hos fel innehavare.

Som boende ber vi er därför att:
* Se till att portar och källarpassager stängs ordentligt
* Ser ni personer som uppför sig skumt och som ni inte känner igen,
försök kontrollera vad de gör hos oss

OCH är det något som såg något skumt senaste helgen så ge gärna någon av
oss i styrelsen info om vad ni såg. Vi är också tacksamma för förslag på ytterligare insatser och åtgärder som ni anser vi ska vidta. Tack på förhand!

Driftsstörning OWNIT på vissa adresser

På morgonen torsdag 9 aug hade vi driftstörning för OWNIT;s TV och bredband.
Felet lokaliserades till att det var vår lokala utrustning som saknade ström. Tack vare snabbt agerande från tekniska förvaltare och anlitade hantverkare så var systemet åter upp till lunchtid.

Vi beklagar den störning och besvär detta orsakade för er och som framgår ovan – det var ett fel utanför OWNIT;s ansvar.