Aktuell info Augusti 2018

Följande händer i vår förening:

  • En besiktning gjordes av våra tak i början av sommaren. Nu åtgärdas dessa anmärkningar, byte av takpannor och andra mindre reparationer.
  • Lokalförädlingsprojektet följer tidsplan och 5 lägenheter kommer att vara färdigställda i början av oktober. Nytt byggmöte har vi den 5 september.
  • Bygglov har ännu inte erhållits kring nytt cykelförråd. Därav har inte bortforslade av sopskärl prioriterats men styrelsen tar nu i ärendet.
  • Entréerna till de nya lägenheterna kommer att vara dagens källarentré mellan port 11/13 som kommer att vara huvudentré och ha postboxar för 8 lägenheter med adress 11A och resterande lägenheter kommer att ha huvudentré i passagen mellan port 17 och 19 med adress 17A.
  • Styrelsen arbetar med att upphandla nya portar till dessa entréer. Tanken är att få dörrar i mörkare ek med fönster – enligt samma utseende som portarna i Brf Sturebo. Långsiktig målsättning är att alla portar ska få nya dörrar med enhetlig utformning.
  • Trappen till dessa entréer med trappa och ramp kommer att ändras så att de framöver bara har trappa. Rampen kommer att finnas kvar i entréen till källardörr mellan port 7 och 9 eftersom barnvagnsförrådet kommer att vara i denna port.
  • Styrelsen har begärt in offert på nya inpasseringssystem och skalskydd för våra portar och lokaler. Ett förslag är att framöver ha låsta portar med kod för dagpassage och tagg/bricka för kväll/nattpassage.
  • Styrelsen har beställt uppföljande besiktning av våra balkonger och fönsterinstallationer. Preliminärt kommer detta att ske vecka 43. Har du gjort observationer som ska beaktas vid denna besiktning – lägg info till ingmar@skogskarlen.se så kan vi förbereda ärendena. Avisering kommer att ske i god tid innan besiktning.

Den 18 september har styrelsen sitt nästa sammanträde. Finns det synpunkter på ovanstående är det bra om det förmedlas till någon styrelseledamot innan mötet.