Agenta övertagit av Riksbyggen under namnet ”Förvaltning i Östersund AB”

Information från Agenta:

Riksbyggen förvärvade Agenta Förvaltning AB i februari 2018 och vi träffade då en överenskommelse med säljarna om att namnet och loggan för Agenta skulle upphöra. Den tiden är nu kommen och ni har kanske redan börjat märka saker som hänt, om inte så kommer här lite förtydligande.

Bolaget:  Bolagsnamnet är Förvaltning i Östersund AB och har varit sen ett par månader tillbaka.

Logga: Agenta tas bort och ersätts av Riksbyggen.

Hemsidan: www.agentaförvaltning.se avslutas och ny adress är www.rbekonomi.se

Mejl:  Alla mejladresser som har xxxxx@agentaforvaltning.se ändras till xxxxx@rbekonomi.se

Allt ovan ska fungera från och med 2018-08-20.. Personal och telefonnummer är detsamma som tidigare och vi hälsar Er alla varmt välkomna till RBEkonomi.